Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

Belgie wil accijnsvrijstelling PPO

Peus PPO Addict
edited September 2005 in Wetgeving Belgie
Hoera...Nou Nederland nog !!!! :lol:

Regering Belgie wil accijnsvrijstelling voor PPO.
lees:

http://www.agripress.be/start/artikel/95356/nl

Mvg.
Peus

Comments

 • BacchusBacchus PPO Burner
  edited June 2005
  Dat lijkt voor PPO inderdaad de zeer goede weg uit te gaan!
  Staat wel niet bij wanneer het in voege gaat... :?
 • RolandRoland PPO Burner
  edited June 2005
  Ik hoorde deze week dat "de lijn", het openbaar busvervoer, een 50 tal bussen gaat ombouwen na het succes met de "proefbus" te Hasselt. Je zou zeggen dat er dan ook iets op wettelijk vlak geregeld is...
 • edited August 2005
  Nog effe en dan.... :mrgreen: :mrgreen:
  lees maar eens volgend stukje uit nieuwsbrief nr 3 van: http://www.innovatiesteunpunt.be/hosting/innovatie/site.nsf/0/0745D7795CA243FFC1257036004CDDFA
  -------------------------------------
  Defiscalisering van biobrandstoffen
  De kogel is eindelijk door de kerk. Op vrijdag 27 mei laatstleden heeft de federale regering een belangrijke beslissing genomen rond het fiscaal statuut van biobrandstoffen.Op voorstel van minister Reynders van financiën werden volgende zaken beslist:

  - Bio-ethanol wordt vanaf 1 januari 2007 gedeeltelijk vrijgesteld van accijnzen. Aangezien het de bedoeling is om bio-ethanol in te mengen in benzine, zal de burger daarvan weinig merken aan de pomp omdat de korting opgeheven wordt door een verhoging op de gewone fossiele benzine. Voor de boer maakt dit wel een serieus verschil omdat de productie van bio-ethanol op basis van granen of van suikerbieten nu rendabel wordt. Er staan in België 2 projecten op stapel voor de productie van bio-ethanol (Gent en Wanze). Samen goed voor de verwerking van enkele tienduizenden ha graan of suikerbieten. vraag is of het om Belgische grondstoffen zal gaan of om ingevoerde…
  - Biodiesel wordt ook gedeeltelijk vrijgesteld van accijns. Deze word ingemengd bij de diesel aan de pomp. Hiervoor zou al in de loop van het najaar groen licht worden gegeven. Aangezien biodiesel geproduceerd wordt uit koolzaadolie, zal dit een gunstig effect hebben op de afzetmogelijkheden voor koolzaad. Ook hier de bedenking of de basisgrondstoffen van Belgische bodem komen of ingevoerd zullen worden.
  - Voor ppo tenslotte wordt er een uitzondering in de wet ingeschreven waardoor deze brandstof niet meer onderhevig zal zijn aan accijnsheffing. Daardoor wordt de mogelijkheid geschapen voor ondernemende boeren of groepen van boeren om zelf koolzaad te gaan persen en de olie te verkopen als brandstof. Aangezien de productiekost van koolzaadolie rond de 50-60 ct/liter liggen, kan met een verkoopprijs van 70-80 ct/liter al een aardig rendement gehaald worden.

  Hoe alles er concreet uit moet gaan zien en welke voorwaarden er aan brandstofproducenten opgelegd zullen worden, is nog niet duidelijk. De regeringsbeslissing wordt nog voor het parlementair verlof goedgekeurd in de Kamer. Als de Europese Commissie dan tijdig zijn goedkeuring geeft, kan de nieuwe regeling in de loop van het najaar in uitvoering treden. Momenteel werken minister Verwilghen en minister Tobback nog aan een aantal praktische zaken zoals de juiste productnormen. Maar daar wordt geen problemen meer van verwacht.
  ----------------------
  Uit nieuwsbrief nr. 4
  ----------------------
  - Intussen heeft het parlement de wet goedgekeurd. Het is nu wachten op de goedkeuring door Europa om de nieuwe regeling te doen starten. Op dit ogenblik is het nog niet duidelijk wat er allemaal aan concrete voorwaarden zal gesteld worden voor wie zelf wil gaan biobrandstof produceren, verkopen of gebruiken.
 • Toyo PPO Burner
  edited August 2005
  Zo dus nu kunnen de zeeuwen ook eindelijk in een land tanken waar de accijnsvrijstelling geldt. Hoef ik niet steeds bij familie in de achterhoek te tanken. Het is echter nog wel lang wachten zeg, 1 jan 2007 duurt nog 1,5 jaar.

  Groeten Toyo
 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited August 2005
  Ik heb begrepen dat er niet op (schoongemaakte) WVO gereden mag worden. Maar dat product is toch ook een puur natuurlijke plantaardige olie?
 • TjorqueTjorque Livin' and Breathin' PPO
  edited August 2005
  [quote=Ruud S]Ik heb begrepen dat er niet op (schoongemaakte) WVO gereden mag worden. Maar dat product is toch ook een puur natuurlijke plantaardige olie?

  Ik denk dat je als particulier, misschien best de kleine vaste deeltjes er uit kan filteren.
  Maar er kan in WVO een aandeel vloeibare stof zitten, die je er niet uit filtert, maar na verbranding wel dioxines e.d. veroorzaken...

  Bij plantaardige en dierlijke vetten, is de kwaliteitsnorm eigenlijk al te laag voor goede werking van de motor te garanderen, dus bij gerecycleerde oliën en vetten, kan het helemaal moeilijk liggen...
 • edited September 2005
  De accijnsvrijstelling voor bio-ethanol is pas vanaf 2007.
  De vrijstelling voor PPO is voor eerder verwacht. Klopt dit?
  Dit zou zijn vanaf de goedkeuring door de Europese gemeenschap.
  Verwacht wordt dat dit tussen januari en mei 2006 zou zijn.
 • RolandRoland PPO Burner
  edited September 2005
  Er zijn in België kennelijk de nodige geinteresseerde landbouwers... en die willen ook graag zekerheid. Dus blijft het wachten tot e.e.a. in het staatsblad gepubliceerd wordt. Vanaf dat moment is alles pas officieel in orde. Ondertussen zijn er politici die proberen de boel te promoten. kijk hier maar eens: http://www.jacinta.be/ (even zoeken)
  Ook de mensen achter http://www.ppo.be volgen de zaak op de voet.
 • TjorqueTjorque Livin' and Breathin' PPO
  edited September 2005
  Ik zie steeds meer Nederlandse berichtgevingen, waarin staat dat belgië wel een accijnsvrijstelling heeft, hoe zit dat nu eigenlijk???

  zal ik m'n moto dan maar naar een diesel beginnen ombouwen? :lol:
 • gert2310 PPO Newbie
  edited September 2005
  Hallo,

  Vandaag nog antwoord gekregen van de dienst der accijnzen:

  Aangifte van biobrandstoffen.

  Deze materie is opgenomen in artikelen 30 en volgende van de Programmawet van 11 juli 2005 (B.S. 12-7-2005). Overeenkomstig artikel 32 van de Programmawet van 11-7-2005, werd in de programmawet van 27-12-2004 (BS 31-7-2004) in artikel 429, §2 toegevoegd: "m) koolzaadolie van de GN-code 1514 gebruikt als motorbrandstof." Een volledige vrijstelling van accijns wordt daar in de toekomst voorzien voor koolzaadolie gebruikt als motorbrandstof. Artikel 33 van de Programmawet van 11-7-2005 bepaalt evenwel dat een Koninklijk Besluit nodig is voor de toepassingsvoorwaarden van het verlaagd accijnstarief ten gunste van biobrandstoffen alsook voor de datum van inwerkingtreding.

  Deze Koninklijke Besluiten werden nog niet genomen tot op heden.

  Voorlopig nog geen vrijstelling in België.
Sign In or Register to comment.