Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

Vrijstelling Accijns Goederen Plaats (APG)

PPO PPO Wannabe
edited November 2007 in Wetgeving Nederland
Beste PPO'ers,
De aanval is de beste verdediging!
Om zoveel mogelijk aan de Nederlandse wet te voldoen geef ik braaf op hoeveel PPO in mijn tank gaat. De Douane stuurt dan een acceptgiro met opmerking dat ik buiten de wet bezig ben. Het veranderen van gebruik van een voedingsmiddel in motorbrandstof mag alleen plaatsvinden in een AGP. Een AGP is een plaats waar de Douane mag controleren op de hoeveelheid accijnsgebonden goederen.
Om een AGP te mogen hebben, moet je in hoofdzaak ingeschreven/zelfstandige zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK) en een boekhouding over de accijnsgebonden goederen houden. De goederen mag je alleen betrekken van een zelfstandige en alleen verkopen aan een zelfstandige.
In mijn geval haal ik de afgewerkte soja-olie bij een zelfstandige, deze zuiver ik door middel van filteren en bezinken en gebruik de olie alleen in mijn auto.
Nu heb ik een aanvraag gedaan voor ontheffing van AGP op basis van de kleine hoeveelheid (brief 1) en daarop antwoord gekregen dat dit niet mogelijk is met bezwaartermijn (brief 2). Daarop verlenging van bezwaartermijn aangevraagd en gekregen tot 20 augustus 2007.

image
image

Comments

 • udoudo Super Moderator
  edited July 2007
  Met de plaatjes lukt het niet zo.
  Wat is de motivatie in het antwoord?
  Waarom kan/mag het niet?
  Valt het e.e.a. aan motivatie wellicht omver te schoppen? (nuanceren kan altijd nog)
 • TjorqueTjorque Livin' and Breathin' PPO
  edited July 2007
  de boodschap is duidelijk: FTS en niks meer aangeven...
 • PPO PPO Wannabe
  edited July 2007
  udo said:

  Met de plaatjes lukt het niet zo.
  Wat is de motivatie in het antwoord?
  Waarom kan/mag het niet?
  Valt het e.e.a. aan motivatie wellicht omver te schoppen? (nuanceren kan altijd nog)

  Ik heb van het antwoord een tiff gemaakt maar op een of andere manier krijg ik die niet op de site.
  "Op grond van art. 5 lid 1, letter a. van de Wet op Accijns (WA) is het niet toegestaan een accijnsgoed te vervaardigen buiten een AGP die voor dat accijnsgoed is aangewezen.
  Op grond van art 5 lid 3, letter c. op de wet wordt er een ontheffing verleend van de in het eerste lid bedoelde verboden voor het thuis vervaardigen van bier en wijn door particulieren, voor zover die goederen worden aangewend voor eigen gebruik.
  Zoals bovenstaande wordt gesteld is er slechts een uitzondering gemaakt voor bier en wijn. De uitzondering is limitatief, uitbreiding is derhalve niet aan de orde.
  Het bovenstaande geeft mij geen ruimte een ontheffing te verlenen op het vervaardigen van een accijnsgoed i.c. minerale olie buiten een AGP.
  Ik wijs uw verzoek ook af."
 • PPO PPO Wannabe
  edited November 2007
  PPO said:


  Nu heb ik een aanvraag gedaan voor ontheffing van AGP op basis van de kleine hoeveelheid (brief 1) en daarop antwoord gekregen dat dit niet mogelijk is met bezwaartermijn (brief 2). Daarop verlenging van bezwaartermijn aangevraagd en gekregen tot 20 augustus 2007.

  Een kleine update,
  Van een groot advocatenkantoor heb ik hulp gekregen door middel van een brief waarin de zaken op belastingtechnisch gebied worden uitgelegd. Deze brief heb ik vóór de hoorzitting ingebracht zodat de douane zich hierop kon voorbereiden.
  Tijdens de hoorzitting heb ik uitgelegd dat een agp geen optie is omdat ik de apo voor eigen gebruik nodig heb, maar ik wil wel accijns betalen.
  De expert van de douane, die deelnam aan de hoorzitting, vertelt dat het vervaardigen van accijnsgoed niet buiten een agp mag gebeuren. Dit is een verbod.
  Op dit ogenblik wacht ik op het verslag van de hoorzitting waarop ik in de gelegenheid wordt gesteld om aanmerkingen te maken die dan bij het verslag worden gestopt. Dit alles wordt de basis voor de uitspraak ontheffing agp.
  Met vriendelijke groet,
  PPO
 • TjorqueTjorque Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2007
  Even een vraagje...

  Accijns, wat heeft dat eigenlijk als wettelijke omschrijving?

  Is het iets zoals BTW? Moet men namelijk accijns betalen als zijnde belasting op toegevoegde waarde?

  want in het geval van brandstofvervaardiging voor eigen gebruik is er geen "toegevoegde waarde"...

  Snap je wat ik bedoel?
 • Tim Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2007
  PPO said:

  Tijdens de hoorzitting heb ik uitgelegd dat een agp geen optie is omdat ik de apo voor eigen gebruik nodig heb, maar ik wil wel accijns betalen.

  Ik begrijp je punt wat betrefd agp. Maar waarom wil je accijns betalen?

  Het is toch de vraag of je daartoe verplicht bent of niet?

  Cheers,
  Tim
 • PPO PPO Wannabe
  edited November 2007
  Tim said:

  Zinloze quote, gebruik knop "Nieuw antwoord"

  Tim,
  Het betalen van accijns is ontstaan uit de tijd (2005) dat ik begon met plantaardige olie te rijden. Als ik zou worden aangehouden dan kon de douane mij niet pakken op het niet betalen van accijns. Doordat ik gemakkelijk aan apo kan komen, wil ik dat doorzetten.
  Nu tank ik apo in het buitenland waardoor accijns betalen niet meer nodig is.
  Ik blijf voorstander van de engelse methode iedere partuculier mag 2500 l ppo (apo) maken voor eigen gebruik.
  Met vriendelijke groet,
  Ben
 • sauspasta PPO Burner
  edited November 2007
  Over dat AGP,

  Ik heb een tijdje gedacht dat het in een jerrycan vullen met zbo gewoon mocht en dan, op een daar voor ingericht benzine station, er in kiepen, ook gewoon mag. Omdat het station gewoon in bezit is van de juiste vergunningen.
  Ik heb dat dus ook vaak zo gedaan.

  vrgr Niels
 • edited November 2007
  DELETED
 • TjorqueTjorque Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2007
  sausp... ik denk niet dat dat klopt wat jij zegt :)

  de brandstof is in een raffinaderij geproduceerd en die is denk ik de AGP...
  het tankstation is slechts een reseller...
Sign In or Register to comment.