Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

NOx, Fijnstof, CO2, Euro 5 => Hoe zit het nou precies?

DeBruin PPO Burner
edited December 2007 in Algemene Techniek
Hallo allen,

Ik lees hier al een heel tijdje mee en ik zie hier en daar wat 'ik heb de klok horen luiden en weet dus waar de klepel hangt' opmerkingen tegen aangaande stikstofoxiden, fijnstof, pm10, roet, NOx, NO2 en CO2.

D'r worden hier en daar beweringen gedaan, die het 'televaag' nivo niet echt overstijgen. Ik heb (via m'n werk) enige kijk en kunde aangaande de genoemde stoffen, het wegverkeer en het milieu. Hopelijk kan ik enig licht schijnen op deze zaken. CO2 NOx en fijnstof hebben alle 3 met het milieu te maken, maar het een heeft betrekking op de grotere, het ander op de kleinere 'schaal'.


CO2

Bij het rijden op PPO wordt er veel en vooral geschermd met de CO2 reductie (neutraal, compensatie, korte kringloop, etc).

CO2 is het gas dat heden ten dagen vooral bekend staat als het broeikas gas. Er wordt veel meer CO2 de lucht in de bracht dan er wordt vastgelegd: De mensheid is de aarde langzaam aan het vergassen. CO2 reductie staat vaak gelijk aan:
- Energie reductie. Hoe zuiniger we om springen met de beschikbare energie ( uit zowel minerale als plantaardige bron) hoe beter voor het milieu: het klimaat.
- Energie kringloop: De minerale kringloop is verstoord: er wordt meer olie/gas verstookt dan dan de aarde aanmaakt. De olie-en die nu verstookt worden zijn in de loop van miljoenen jaren 'gemaakt'. Het verstoken van de olie is niet slecht, maar de mate waarin dat 'nu' gebeurd, is het evenwicht uit balans. Door het gebruik van PPO is de keten veel korter, en beter beheersbaar: Wat 'de mens' nu aan gebonden CO2 nodig heeft, wordt eerst door de plant uit de lucht opgenomen: Een redelijk korte zonne-energie-keten.Stikstofoxiden. (NOx)
Bij de verbranding komt niet alleen het gebonden koolstof vrij in de vorm van CO2, maar ook allerlei andere koolwaterstof verbindingen. Klein stukje chemie:

Puur Plantaardige Olie bestaat uit lange koolstof ketens (C-C-C-C-C) met hier en daar wat andere elementen zoals waterstof (H), zuurstof (O) en wat al niet meer door de plant gebonden zaken. Feitelijk gaat het om de C'tjes welke met elkaar verbonden zijn. Door deze ketens te 'verbranden' worden de C'tjes van elkaar gescheiden, en aan O'tjes gekoppeld. De H'tjes idem dito. Er ontstaat bij de ideale verbranding van 'vet of olie' alleen maar CO2 en H2O.
Diesel (of benzine) bevat veel meer 'vervuiling' dan Plantaardige olie, in de vorm van bijv. Zwavel (S) of andere stoffen. Laten we deze zaken echter buiten beschouwing, dan is de ideale verbranding van Diesel (of benzine) eigenlijk gelijk aan plantaardige olie.

Echter: ideale omstandigheden zijn er maar zelden. In de (buiten)lucht is 'slechts' 21% zuurstof aanwezig. Daarnaast is er nog zo'n 79% stikstof aanwezig (en een hoopje vervuiling). Bij de (explosieve) verbranding in de motor is er dus ook altijd stikstof aanwezig. Als de verbrandingstemperatuur hoog genoeg oploopt, reageert zuurstof niet alleen met de koolstof uit de olie, maar ook met het stikstof in de lucht. Er ontstaan stikstofoxiden: 'NOx' (spreek uit: noks). Het gaat bij verbrandingsprocessen vooral om de vorming van NO (1 N met 1 O) of NO2 (1 N met 2 0). NO3 N2O, N2O3 bestaan ook, maar zijn niet stabiel en vallen al snel weer uiteen tot NO of NO2. Onder invloed van Ozon (in de buitenlucht) vormt er uit NO -> NO2.

NO2 (stikstofdioxide) is 1 van de stoffen welke niet zozeer ongewenst is wegens de klimaatsverandering maar wegens het gevaar voor de gezondheid van de mens.

Stijgt de verbrandingstemperatuur, dan stijgt ook de NOx uitstoot. Een manier om de temperatuur in een diesel motor te laten dalen, is door de verbranding minder optimaal te laten verlopen: de beruchte EGR klep zorgt voor een minder hete verbranding, en daarmee een afname van de hoeveelheid uitgestoren NOx. Ook een DeNOx installatie (ureum, ad-blue) kan tijdens of na de verbranding zorgen voor een verlaging van de NOx uitstoot.

Het rijden op PPO heeft geen tot zeer weinig invloed op de NOx vorming. Zeker voor de oude gebakjes zonder EGR klep, of ombouwers die m afdoppen geldt dat ze meer NOx uit zullen stoten dan de groenlinks buurman met z'n benzine, moderne, niet aangepaste/ongetunde diesel of prius.... De vorming van NOx is immers niet afhankelijk van de brandstof, maar van de verbranding. Ik weet niet of de verbrandingstemperatuur van PPO lager of hoger is dan van 'standaard diesel', maar mocht ze significant lager zijn dan de verbrandingstemperatuur van diesel, dan zal het wellicht iets kunnen schelen.

Roet, Fijnstof, PM10, PM2,5
Zoals hier boven reeds genoemd: C-C-C-C-C-C koolstof ketens worden verbrand tot CO2 en H2O, in de meest gunstige situatie. Echter, bij de verbranding vorming zich ook heel andere deeltjes: NO2 kwam al voorbij (gas) maar de olie of vetten willen ook nog wel eens niet volledig verbranden, tot bijv. kringetjes van C-C-C-C-, ipv de lange slierten die ze daarvoor waren. Een kringetje/cirkel heet ook wel een cyclische koolwaterstoffen (of aromatische koolwaterstoffen) Dit zijn grote ketens, en zijn dus geen gas, maar 'deeltjes'. Ook gewoon onvolledige vet-deeltjes komen als 'stukjes' naar buiten via de uitlaat, ipv als gas. Bij het verbranden van diesel zorgen o.a. de vervuilingen zoals zwavel voor de vorming van ongezonde deeltjes, bij PPO zijn het vooral de on-volledig verbrande ketens van koolstof die voor (fijn)stof deeltjes zorgen. Een deel zie je als roet uit (of in) de uitlaat. Een deel van deze deeltjes is echter zo klein: het zit bijna tussen een gas en stof in: Ze zijn zo klein dat ze niet met het blote oog te zien zijn. Het slaat ook niet zomaar neer, omdat het zo licht is. Als je lucht met dit fijne stof inademt, komt het tot in de diepste holtes van je longen: Je neus, keel en longen kan het niet eruit filteren. Het gaat hierbij om de deeltjes die zo klein zijn: kleiner dan 10 micrometer. (PM10).

De uitstoot van roet en van fijnstof is anders bij de verbranding van PPO ipv diesel. De hoeveelheid roet (al het stof) neemt vaak af, doordat de verbranding 'zuiverder' verloopt: minder vervuiling van de brandstof, maar ook een groter aandeel gebonden zuurstof in de olie zelf. Door het aanpassen van de motor (injector druk, voorgloeien, goed onderhoud etc) zal een PPO rijder alhier vaak minder roet uitstoten dan z'n buurman die z'n auto 1 keer per jaar voor een beurtje weg brengt en op diesel rijdt. De samenstelling van het roet dat een PPO mobiel uitstoot is niet alleen vaak veel minder, maar ook anders qua samenstelling.
Er kan bijvoorbeeld meer fijnstof in zitten, of juist minder. Een PPO mobiel zal echter ook gewoon roet uitstoten. Minder dan op diesel, maar de verbranding is zeker niet ideaal, en er ontstaan dus altijd andere stoffen dan alleen CO2 en water (H2O).

PM10 en PM2.5.
Recent is gebleken dat binnen het fijnstof (pm10) er nog een onderscheidt te maken valt: kleiner dan 2.5 micrometer is vaak nog veel schadelijker dan de fractie tussen 2.5 en 10 micrometer. Nieuwe normen zijn reeds gebaseerd op deze nog fijnere fractie: ultrafijnstof. De (retro-fit) roetfilters waren in het nieuws omdat ze roet (grote deeltjes) fijnstof (pm10) wel 'filterde', maar juist de fijnste fractie doorlaten. En stof verbrande tot fijnstof,. en fijnstof verbrande tot ultrafijnstof. De uiteindelijke stoffen uit de uitlaat werden daarmee dus feitelijk steeds 'gevaarlijker' lijkt het. 'Men' is het hier nog niet helemaal eens.

Roet = alle stofdeeltjes die uit de uitlaat komen, welke NIET gasvormig zijn.
Fijnstof = alle stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer.
Ultrafijnstof = alle stofdeeltjes kleiner dan 2,4 micrometer.

Resumerend:
PPO = goed voor de CO2 balans
PPO = niet specifiek beter of slechter voor de NOx uitstoot
PPO = anders als het gaat om de roet uitstoot (o.a. pm10).

Voor 'het klimaat' heeft PPO zich al bewezen: CO2 neutraal, of in iedergeval neutraler dan diesel.

Hoe zit het dan met de Euro normeringen? Deze zijn helemaal niet opgesteld met het klimaat of de CO2 reductie als achtergrond, maar met de luchtkwaliteit ter plekken (bijv. in de steden.). NO2 en PM10 zorgen voor gezondheidsproblemen. Epidemiologische studies hebben aangetoond dat het leven in een omgeving met hoge concentraties NO2 en/of PM10 zorgt voor ziekten en vroegtijdige sterfte. Door het invoeren van de EURO normen voor benzine en diesel voertuigen wordt vooral de uitstoot van deze 2 stoffen gereduceerd: nieuwe auto's moeten steeds schoner worden om toegelaten te worden op de weg. Een auto die voldoen aan de EURO 5 norm, stoot veel minder NOx en pm10 uit dan een auto die voldoet aan EURO 1. Als je op PPO rijdt, met een Euro 1 'motor' dan zal de uitstoot van NOx en pm10 misschien wel beter zijn dan 'de buurman met z'n Euro 2 modelletje op diesel', maar te bewijzen valt dat niet. Voor hetzelfde geld zit jouw EGR klep verstopt, en braakt jouw ouderwetse diesel alleen maar roet uit. Je bent voor het klimaat dan wel lekker CO2 'neutraal' bezig, maar voor de mensen op het trottoir ben je een groter gevaar dan 'Femke Halsema' in d'r Prius.

De EURO normering is leuk, en geeft voor een nieuw verkochte auto aan welke uitstoot de motor kan halen. Bij een gebruikte auto zal de uitstoot langzamerhand verslechteren, natuurlijk. Maar met een goed onderhouden oudere auto (met bijv. het predicaat Euro 3) kan je wellicht net zo schoon zijn dan een slecht onderhouden Euro 4. De milieuzoneringen zijn er vooral om de 'echt vuile' Euro 0, minder vuile Euro 1 en niet zo vuile Euro 2 wagens te weren. In de loop van de tijd zullen ook Euro 3 wagens zonder roetfilter worden geweigerd, en later de Euro 4 etc ( als de Euro 6, 7 en 8 al weer langer tijd op de markt zijn).

Als simpele PPO prutsers zullen we waarschijnlijk niet zo snel de Euro normen gaan verbeteren van de auto's die we rijden: Het bewijs dat jouw auto een bepaalde uitstoot norm behaald valt moeilijk te bewijzen. Echter: DAT je voor het milieu goed bezig bent, zou omho best beloond mogen worden. Voor milieuzones zou ik mij voorkunnen stellen dan het rijden van een Euro 3 zonder roetfilter, op PPO gelijk wordt gesteld aan het rijden van een Euro 3 MET roetfilter. Of een Euro 2 gelijk aan een Euro 3. etc.... maar goed: bewijs dat PPO ook qua NOx en pm10 beter is, is voor de particulier maar moeilijkt te bewijzen....

Comments

 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited December 2007
  Mooi en helder stukje DeBruin. Je schrijft..." Echter: DAT je voor het milieu goed bezig bent, zou omho best beloond mogen worden."...
  Dat schijnt te gaan gebeuren. Toeval? :lol:
 • CarloCarlo Livin' and Breathin' PPO
  edited December 2007
  Idd helder.
 • NiekNiek Super Moderator
  edited December 2007
  Goed, helder stukje Bruin
  Niek
 • RubenbxRubenbx PPO Addict
  edited December 2007
  Zo maak je nog eens een entré :lol:
 • CarloCarlo Livin' and Breathin' PPO
  edited December 2007
  @ DeBruin; Weet je ook wat de roettest nu precies inhoudt? Meet het toestel nu juist de fijnstof of een gemiddelde of iets anders?
  Het is namelijk ondertussen wel bewezen dat de PPOauto's veel beter uit die test komen.
 • penapena Livin' and Breathin' PPO
  edited December 2007
  Hoi DeBruin,

  Dank voor je uitleg, een mooi stukje.
  Wat altijd zo leuk is, dat dit stuk vele nieuwe vragen oproept.

  Ik moet zeggen dat ik nog niet PPO. Mijn sterretje is nog onderweg.
  Maar ben natuurlijk wel geinteresseerd hoe schoon hij is.

  De vragen die je stuk oproept kan ik natuurlijk goooooglen maar het is misschien leuk om dat hierbij te schrijven.

  -Wat zijn de normen voor Euro 1-2-3-4-5? Voor diesels natuurlijk.
  -Hoe werkt een roetfilter en begrijp ik het goed dat er dan een verschuiving plaats vindt van PM10 naar PM2,5? Heb je misschien een grafiekje?
  -Die NOx: die wordt dus hoge als ik mijn EGR afsluit. Is het niet zo (bij afgesloten EGR) dat ik dan een betere verbranding krijg (heter) en daardoor zeg maar meer PK's waardoor ik bij 100km/u een streepje minder gas hoef te geven. En dus zuiniger rij, en dus minder uitstoot?
  -Zijn er ook andere PPO'ers die misschien een roetmetingen hebben van voor de PPO en na de PPO (van de zelfde wagen natuurlijk)?

  Jullie weten het: één gek kan meer vragen stellen ......... :D

  Herman
 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited December 2007
  Een poging: Kijk in de kolommen onderaan. Dit is een voertuig van de gemeente Maastricht.
  image
 • DeBruin PPO Burner
  edited December 2007
  * ik zal vanavond eens kijken of ik wat tijd vrij kan maken om overal antwoord op te geven *

  Roet, Fijnstof, deeltjes; 't is in iedergeval niet allemaal 'krek-'t-zelfste'.

  Roetmetingen worden (zover ik daar kennis over heb) bij de APK uitgevoerd volgens het uitdovings/verstrooiings principe. Simpele bewoording: Een lichtbundel schijnt door de uitlaatgassen. Aan de hand van de lichtsterkte aan de 'overkant' kan bepaald worden hoeveel 'vaste deeltjes' er voorbij komen.

  Als een motor veel olie verbruikt, levert dit daarom vaak geen problemen op, omdat er feitelijk geen deeltjes maar gassen voorbij stromen.

  Euro normen kan ik wel opzoeken, maar belangrijkste 'nadeel' hiervan is dat voor de bepaling 'in welke klasse' een motor valt, en nogal uitgebreide test zijn voorgeschreven: Niet alleen de meetapparatuur is vele malen uitgebreider dan 'een simpele roettest', maar ook het aantal 'motoren' dat getest moet worden bedraagt minimaal 3. Wellicht is er op andere wijze een Euro label aan 1 specifieke motor te hangen, maar de wet-tekst is nogal uitgebreid :)
 • MiglowieMiglowie Livin' and Breathin' PPO
  edited December 2007
  [quote=Ruud S]Zinloze quote

  Een roettest met olie van 16°?!?!?! en daarbij is de reductie eerder 75% dan 50 :D
 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited December 2007
  De olietemperatuur zender is niet gebruikt, vandaar :lol:
 • DeBruin PPO Burner
  edited December 2007
  tussen neus en lippen door:

  Welke stoffen er nou precies door een retrofit filter worden tegengehouden is door TNO onderzocht (naar aanleiding van de commotie afgelopen jaar).


  (..) ook blijkt dat het aantal deeltjes af te nemen, allen het aantal ultrafijne deeltjes blijft constant.

  Zoals ik al probeerde te verwoorden: Een roetfilter veranderd de samenstelling van het uitgestoten roet. Sommige deeltjes worden verbrand (tot gassen), sommige deeltjes wijzigen in grootte. Maar de ultrafijnstof fractie blijft (vaak) vrijwel ongewijzigd. Deze fractie stofdeeltjes is dan ook zo klein dat ze moeiteloos zonder contact-tijd door het filter 'zweven'

  "Er kon geen toename van reactieve componenten worden aangetoond en extra veranderingen van het genetisch materiaal sluit TNO vrijwel uit. Er is volgens TNO geen indicatie dat toepassing van retrofit filters negatieve gezondheidsconsequenties heeft"

  Laten we er dus vanuit gaan dat een roetfilter (voor zover ze werken) een positief effect heeft zonder bekende bijwerkingen.
 • CarloCarlo Livin' and Breathin' PPO
  edited December 2007
  pena said:

  Is het niet zo (bij afgesloten EGR) dat ik dan een betere verbranding krijg (heter) en daardoor zeg maar meer PK's waardoor ik bij 100km/u een streepje minder gas hoef te geven. En dus zuiniger rij, en dus minder uitstoot?

  Dat kan dus bijna niet. Ik denk dat je op die manier 2% brandstof bespaart maar wel 20% meer NOx'en uitstoot. (volgens mij zorgen die voor zure regen)
 • edited December 2007
  DELETED
Sign In or Register to comment.