Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

VROM: "Biobrandstoffen twee tot drie keer zo duur"

Bart PPO Burner
edited November 2005 in Politiek
Volgens het VROM is de belangrijkste rede dat Nederland op het gebied van biobrandstoffen achter ligt de hoge kosten:

11. Haalt Nederland de doelstellingen van de richtlijn Biobrandstoffen?
Volgens deze Europese richtlijn (zie Wetten en regels) zou in 2005 2 procent van de energie-inhoud van fossiele brandstoffen uit biobrandstoffen moeten bestaan, oplopend tot 5,75 procent in 2010. Deze percentages zijn streefwaarden. De introductie van biobrandstoffen is een stap in de goede richting. Het gaat echter om veel geld: biobrandstoffen zijn twee tot drie keer zo duur als gewone brandstoffen. Het is daarom van groot belang om dit gedegen en niet overhaast aan te pakken. In overeenstemming met de Europese richtlijn wordt in Nederland overwogen 2 procent biobrandstoffen te introduceren. Of ook hogere percentages gewenst zijn, zal onder andere moeten blijken uit de ervaringen die kunnen worden opgedaan met de mogelijke introductie vanaf 2006. Over het streefcijfer voor voor 2010 (5,75 procent) is daarom nog niets te zeggen. Bovendien geldt dat de overheid de biobrandstoffen niet kan afdwingen. Oliemaatschappijen zullen bereid moeten zijn de biobrandstoffen te verkopen.


http://www.vrom.nl/pagina.html?id=20930#11

Ze moeten het hier wel over Biodiesel hebben, aangezien dat inderdaad duurder is (ZEKER niet 2 tot 3 keer). PPO daarentegen is duidelijk nog niet tot ze doorgedrongen...

Ik dacht dat die gasten in Den Haag een neus voor geld hadden? Valt dus tegen.

Comments

 • Multivan GenerationMultivan Generation PPO Addict
  edited August 2005
  Bart,
  je helpt ons enorm met deze tekst...

  Hier kunnen we veel mee...
  Dank voor je reactie..

  groeten Peter
 • Bart PPO Burner
  edited August 2005
  Graag gedaan :- )

  Ik zou zeker het artikel even lezen, er worden daar veel vragen beantwoord die het beleid verklaren. Bottom line is dus inderdaad gewoon geld, en daar slaan ze echt falikant de plank mis!
 • RolandRoland PPO Burner
  edited August 2005
  Nou, uit het artikel begrijp ik dat het Nederlands beleid er vooral op gericht is op het toevoegen van een bepaald percentage biobrandstof aan de al bestaande brandstoffen. Ik vermoed dat voor ppo gebruik enkel projectmatig iets geregeld gaat worden.... ben benieuwd!!

  ...Zo rekent de overheid bijvoorbeeld bij PPO de milieubelasting van het telen van koolzaad mee waarbij o.a. rekening wordt gehouden met het feit dat het een stuk land in beslag neemt, dat er bij de bewerking kunstmest wordt gebruikt, dat voor zaaien en oogsten een machine wordt ingezet die brandstof verbruikt etc....

  Hmmm.... en waar willen ze dan biodiesel van gaan maken??

  ...Het is waar dat andere landen (zoals Duitsland, Frankrijk en Spanje) verder zijn met het stimuleren van biobrandstoffen. Dat komt doordat in veel landen biobrandstoffen worden gezien als een goede mogelijkheid om de landbouwsector te ondersteunen. Voor Nederland geldt dat vrijwel niet. Voor Nederland gaat het in eerste instantie om CO2-reductie en om het stimuleren van de Nederlandse (kennis)economie....

  Je zou zeggen dat Nederland (vooral veeteelt) niet geneigd is om te investeren in landbouw... Maar goed, ik heb zo mijn eigen vraagtekens en ideëen hierbij maar die gaan nogal off-topic :wink:
  Verder vermoed ik dat de belangen in/van de olie-industrie een erg belangrijke rol spelen in de besluitvorming....
 • Toyo PPO Burner
  edited August 2005
  Roland said:

  Nou, uit het artikel begrijp ik dat het Nederlands beleid er vooral op gericht is op het toevoegen van een bepaald percentage biobrandstof aan de al bestaande brandstoffen. Ik vermoed dat voor ppo gebruik enkel projectmatig iets geregeld gaat worden.... ben benieuwd!!

  ...Zo rekent de overheid bijvoorbeeld bij PPO de milieubelasting van het telen van koolzaad mee waarbij o.a. rekening wordt gehouden met het feit dat het een stuk land in beslag neemt, dat er bij de bewerking kunstmest wordt gebruikt, dat voor zaaien en oogsten een machine wordt ingezet die brandstof verbruikt etc....

  Hmmm.... en waar willen ze dan biodiesel van gaan maken??

  Hmmm..... en zouden ze hetzelfde doen voor het complete productie proces van diesel??
 • edited October 2005
  Het volgende artikel stond vandaag in het NRC. Volgens de deskundigen kan de dagelijkse productie van aardolie nog maar een paar jaar toenemen. Daarna bereiken we wereldwijd een plafond. Tegelijkertijd zal het aantal auto's wel toenemen. Oei oei oei. Nu hebben we dus ineens alternatieven nodig voor aardolie.

  Link: 'Het plafond komt in zicht'
  NRC said:  'Het plafond komt in zicht'

  Geologen voorspellen piek in mondiale olieproductie al binnen vijf jaar

  Er komen almaar meer auto's, vliegtuigen, trucks. Dus is er meer olie nodig. Maar hoe lang kan de productie ervan nog opgevoerd worden? ,,Over drie tot vijf jaar hebben we het plafond bereikt.''

  Door onze redacteur Marcel aan de Brugh

  ROTTERDAM, 29 OKT. Kjell Aleklett wil geen doemdenker zijn. Maar alles wijst nou eenmaal in één richting: al over drie tot vijf jaar bereikt de wereldwijde olieproductie haar maximum. Daarna gaat het alleen nog bergafwaarts. ,,We staan voor een ingrijpende verandering, maar zijn er niet op voorbereid'', zegt Aleklett, die directeur is van Aspo, een groeiende internationale organisatie die zich zorgen maakt over de energievoorziening van de wereld.

  Het staat in schril contrast met de scenario's van het vooraanstaande Internationaal Energie Agentschap (IEA) en grote oliemaatschappijen zoals Shell en ExxonMobil. Volgens hen bereikt de olieproductie haar plafond pas over zo'n twintig jaar. Maar Aleklett, van huis uit kernfysicus, is overtuigd van zijn gelijk. Eerder deze week vond hij nog bevestiging. De krant International Herald Tribune onthulde een rapport van het Amerikaanse ministerie van Energie. Daarin stelt het zijn verwachtingen over de olieproductie in Saoedi-Arabië, de grootste exporteur van olie ter wereld, naar beneden bij. ,,Wij twijfelen al jaren over de reserves die landen in het Midden-Oosten zeggen te hebben'', zegt Aleklett vanuit het Zweedse Uppsala, waar Aspo zijn hoofdkantoor heeft.

  Het is een vraag die vaker begint op te duiken nu de olieprijzen hoog zijn: wanneer piekt de olie? Het gaat er bij deze vraag niet om hoeveel olie nog in de grond zit, maar in hoeverre huidige dagelijkse productie kan worden opgevoerd. Nu ligt die productie op gemiddeld 84 miljoen vaten per dag. Maar er blijven auto's, vrachtwagens en vliegtuigen bij komen. Met name in China.

  Dus is er meer brandstof nodig. Kunnen bedrijven als Shell, Exxon, Saudi Aramco en BP almaar meer benzine, diesel en kerosine blijven produceren? ,,De olieproductie kan niet eindeloos blijven toenemen. Daar zit een plafond aan, en dat beseft iedereen ook wel. De grote vraag is: wanneer is het plafond bereikt'', zegt Jos Bruggink, hoogleraar energietransitie en duurzame ontwikkeling aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Volgens hem is die vraag essentieel. Want hoe eerder de piek komt, hoe sneller er gezocht moet worden naar alternatieve brandstoffen. ,,Doen we dat niet, dan kan er een groot tekort ontstaan en stijgt de olieprijs misschien wel tot boven de 100 dollar.

  Vraag het Aleklett, en hij zegt dat de olie in 2008, uiterlijk 2010, zal pieken. Maar gevestigde organisaties als de US Geological Survey en de IEA leggen de piek veel later, rond 2030. Elk kamp heeft zijn argumenten. Aleklett beweert dat oliemaatschappijen steeds meer moeite moeten doen om de olie in het huidige tempo uit hun velden te blijven pompen. ,,Het is als met een citroen waar je in knijpt. Eerst komt er veel sap uit. Maar na verloop van tijd moet je steeds harder knijpen om er dezelfde hoeveelheid uit te krijgen'', zegt hij. Daarnaast vinden oliemaatschappijen amper meer nieuwe, grote olievelden. En de reserves van onder meer Saoedi-Arabië, Irak en de Verenigde Arabische Emiraten zijn veel kleiner dan de landen zelf beweren - alleen de landen zelf hebben toegang tot de velden, de reserves zijn staatsgeheim.

  Dan de optimisten. Zoals David O'Reilly, bestuursvoorzitter van olieconcern Chevron. Hij wees vorige maand op de gevolgen van de hoge olieprijzen. ,,Ze temperen de groeiende vraag naar olie, en leggen meer nadruk op besparing van energie'', zei hij. Oliemaatschappijen beginnen het te merken. Pompstations worden minder bezocht. Mensen nemen wat vaker de fiets, of zetten thuis de verwarming een graadje lager. Verder is er de technologische ontwikkeling. Die zorgt ervoor dat oliemaatschappijen nauwkeuriger de ondergrond in beeld kunnen brengen, zodat kleinere velden beter op te sporen zijn. Tot voor kort onontginbare gebieden, zoals diepzeeën, worden door moderne technieken toch toegankelijk. Het lukt bedrijven ook om verhoudingsgewijs meer olie uit hun velden omhoog te drukken, bijvoorbeeld door het gas CO2 erin te pompen - waarmee meteen het broeikaseffect wordt bestreden. Daarnaast verwachten ze de verwerking van aardolie tot producten als benzine efficiënter te maken, zodat er minder wordt verspild.

  Pessimisten zeggen dat de olie in de toekomst vooral uit politiek instabiele landen komt, en dat die landen steeds meer van hun olie voor zichzelf zullen houden om de binnenlandse economische groei (ook in landen als Nigeria en Libië komen meer auto's en trucks) te garanderen. De optimisten weten wel dat de westerse wereld voor zijn olie afhankelijker wordt van politiek instabiele regio's, maar verwachten goede toegang te zullen houden tot de reserves. Optimisten zeggen dat het winnen van olie uit onconventionele bronnen, zoals de teerzanden in Canada, steeds beter gaat. De pessimisten zeggen dat het nooit een grote bijdrage zal leveren aan het opvoeren van de olieproductie.

  Waar de oliepiek precies zal liggen, weet niemand. Hoogleraar Bruggink wil er geen uitspraak over doen. Hij zou alleen graag zien dat gevestigde organisaties zoals de US Geological Survey en de IEA zich wat flexibeler zouden opstellen. ,,Ze vertellen ons dat we ons voorlopig geen zorgen hoeven maken. Maar er zijn genoeg argumenten om daaraan te twijfelen'', zegt Bruggink, die tevens verbonden is aan het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten.

  Opmerkelijk genoeg zijn alle partijen het over één ding eens. Er zal veel meer geïnvesteerd moeten worden. In de verbetering van de oliewinning bijvoorbeeld. Directeur Claude Mandil van de IEA riep daartoe vorige maand nog op. Blijven die investeringen uit dan zal de oliepiek veel eerder komen. Misschien al over zo'n acht jaar, voorspelt de IEA. Er zijn ook meer investeringen nodig in nieuwe manieren om brandstoffen te besparen - zoals hybride auto's. En in alternatieven zoals diesel uit gas of kolen. Of hernieuwbare brandstoffen uit koolzaadolie en stro. Bruggink vindt dat overheden op dit gebied veel te weinig doen. Dezelfde conclusie trekt consultantbureau Roland Berger in een deze week verschenen rapport (zie kader: '... maar alternatieven zijn er weinig'). Volgens Bruggink is het zaak nu te gaan zoeken naar alternatieven. ,,Want we moeten eerst een leerproces doorlopen dat een jaar of tien tot twintig duurt. Daarna kunnen we de beste keuze maken. Hoe later we beginnen, hoe groter de klap straks is.''


  29 oktober 2005

 • Johannes H PPO Newbie
  edited November 2005
  Wat hier staat is hardstikke duidelijk. Met name dat laatste van het leerproces is goed om te lezen. En ook dat onze regering "te weinig doet". Hè?? Te weinig?
  Volgens mij doen ze vrijwel niks! Dat blijkt toch duidelijk uit het niet halen van de EG norm. Sterker nog: Mensen die serieus bezig zijn met alternatieven zoals ppo worden dwarsgezeten. De wetgeving blokkeert praktijkonderzoek door de inzet van enthousiastelingen die van alles uitproberen: er wordt niets gestimuleerd. Is er feitelijk niet sprake van rechtsongelijkheid tussen burgers van de EG in D en NL/Be? De brandstofprijzen van de normaal verkrijgbare produkten aan de pomp zijn in Nederland en over de grens nu vrijwel gelijk: dat is EG. Als het gaat om PPO is het verschil tussen Duitsland en NL/Be toch wel erg groot. Men is hier ongeveer verlegen met een tank vol in Duitsland gekochte PPO. Ook oliemultinationals en autofabrikanten doen zover ik weet nog vrijwel niets aan alternatieven (of ze doen het nogal achter de schermen, je leest er nooit iets over in de pers, of zit ik er naast?). En die alternatieve fossiele aardoliebronnen zoals de teerzanden in Canada: lees daar maar eens over in het nummer van augustus van de National Geographic jl: http://www.nationalgeographic.nl/archiefreport.php?id=437&idmag=68 Het winnen van dat spul wordt en milieuramp want het is dagbouw, dat wil zeggen dat grote oppervlaktes (veelal natuurgebied) in dagbouw op de kop gezet wordt.
  Een koolzaadveld is toch een prachtig alternatief, ook voor akkerbouwers die het door wegvallen van subsidie's steeds moeilijker gaan krijgen, denk bijvoorbeeld aan de suikerbietenteelt die nu ook enorm onder druk staat. Helaas is het zo dat de oliemaatschappijen via hun bestrijdingsmiddelenproduktie en hun zaadveredelingsbedrijven ook hier feitelijk de markt beheersen. Zij hebben (naast veel goede ontwikkelingen) ons ook afhankelijk gemaakt van die bestrijdingsmiddelen. Blijkbaar vinden zij de tijd voor omslag nog niet rijp: er valt nog flink wat te verdienen met fossiele energie.
  We moeten bezig met een omslag in denken.
  Ik ken een prachtig boek van de amerikaan Jared Diamond over de opgang en het verdwijnen van machtige culturen die op aarde geweest zijn, zoals de Inca's, de cultuur van Paaseiland, e.d. We moeten niet denken dat wij een altijdblijvende machtige westerse cultuur hebben: we zijn en aardoliecultuur die aan haar neergang begint.
  Misschien komt er rond het jaar 2100 een boek uit (geschreven door een chinees): "De opgang en ondergang van de westerse fossiele-energiecultuur van 1800 tot 2075". Voor mij is duidelijk dat de westerse cultuur wel de meest vernielzuchtige cultuur tot nu toe is. Lees het boek "Zwaarden, paarden en ziektekiemen" maar eens. Een aanrader!
 • MBLe PPO Burner
  edited November 2005
  Tja, wat is belangrijk de westerse economie draaiende te houden?
  ENERGIE!

  Hoe kunnen we de komende 30 jaar (ook voor onze kinderen) een economische groei zeker stellen?
  DOOR HET HEBBEN VAN ALTERNATIEVE ENERGIE!

  En waar hebben onze hoge heren geen verstand van?
  VAN HET HEBBEN OF KRIJGEN VAN ALTERNATIEVE ENERGIE!

  Kortom: We moeten het allemaal maar weer zelf blijven doen.

  EEN WARME GROET AAN IEDEREEN DIE AAN ONZE TOEKOMST WERKT!
 • edited November 2005
  Interessante teksten allemaal.

  Het gepiep over energie en de bio-alternatieven is wel aan het veranderen van toon. Meer en meer mensen en instanties krijgen door dat het een kwestie is van WANNEER en niet OF er meer PPO dan fossiele brandstoffen gebruikt gaan worden.
  Het is aan ons om te doen wat je kan. Hoe eerder we beginnen, hoe beter we af zijn. Mensen die wachten totdat de portemonnee leeg is of totdat je schone lucht bij de supermarkt moet halen gaan uiteindelijk ook over stag. Alleen duurt het wat langer en gaat het meer pijn doen voor ons allemaal. Vervelend, maar die mensen zijn ook deel van deze wereld.

  Dat veranderd niks aan dat je je best moet doen, anders is je leven kort en zinloos.
  Groet, BBQ Transit
Sign In or Register to comment.