Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

Accijnsvrijstelling?

ConstantijnConstantijn PPO Newbie
edited June 2007 in Wetgeving Nederland
Zojuist lees ik dit: ( op http://www.koolzaadolie.net/content/view/9/21/ )

"Wij zijn een gecertificeerd ombouwstation voor personenauto's in Nederland en hebben inmiddels al een aantal Land Rover Discovery's omgebouwd naar koolzaadolie."

De auto's rijden geruislozer op deze nieuwe brandstof en zijn zuiniger. Ook heeft de motor meer vermogen gekregen. Via deze officiële ombouw krijgt de eigenaar van de auto tevens een accijnsvrijstelling en daarmee is het rijden op koolzaadolie legaal geworden."

Ik vindt dit een merkwaardige uitspraak, weet iemand hier meer vanaf? De betreffende site is ook wat onduidelijk. De ene keer praten ze over Belgie, de andere keer over Nederland, echter in het aangehaalde artikel gaat het toch over Nederland??

Comments

 • Bart PPO Burner
  edited August 2005
  Inderdaad een merkwaardige uitspraak. Voor zover ik weet zijn er twee bedrijven die van de regering vrijstelling hebben gekregen, de Oliemolen in Delfzijl, en een bedrijf in Limburg (naam vergeten). Die vrijstelling is door het VROM gegeven, voor de rest moet iedereen gewoon accijns betalen. Dacht ik dus. :-)
 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited August 2005
  Delftzijl: 3,7 miljoen liter
  Limburg: 3 miljoen liter
  Zeewolde: 500.000 liter
  Daarnaast een toestemming van financien om een x tal (vracht) wagens om te bouwen. Daar wordt (ik dacht 40%) subsidie op gegeven.
 • RolandRoland PPO Burner
  edited August 2005
  De firma zit achter de website: http://www.koolzaadolie.net/

  A&G Land Rover Unlimited

  Meerstraat 4i 4265 HD Genderen Nederland
  [email]info@koolzaadolie.net[/email] tel: +31 (0) 416 35 50 99
 • edited August 2005
  Hoi,

  Als je kijkt naar de huidige dieselprijzen, dan is een accijnsvrijstelling misschien wel helemaal niet meer nodig. Gewoon je bonnetjes meenemen naar de douane moet wel nog, maar in principe is PPO op dit moment ongeveer even duur als diesel, als je de accijnzen meetelt.

  Prijs van een liter zonnebloemolie in de supermarkt: 59 cent
  BTW is 6% dus basisprijs is 55,66 cent en 3,34 cent is BTW
  De accijnstoeslag voor diesel is 37,021 cent *
  De BTW is 19% voor brandstoffen
  Dan kom ik uit op: (55,66 + 37,021) * 1,19 = 110,3 cent per liter.

  De prijs van diesel was vandaag (woensdag 31 augustus) gemiddeld 110,5 cent per liter. (**)

  In deze berekening heb ik geen rekening gehouden met het brandstofverbruik of extra handelingen. Maar in de komende paar weken ga ik wel vast wat zonnebloemolie extra inslaan.  * http://www.minfin.nl/DEFAULT.ASP?CMS_ITEM=MFCR2C007E07656BC11D5BFDC00104B3FBE3
  ** http://www.unitedconsumers.com/index1024.html
 • Peus PPO Addict
  edited September 2005
  Hallo PPO rijders,

  Hierbij een BIJZONDER DUIDELIJKE memo van de douane. Het geeft mij een bijzonder prettig gevoel in m'n buik. :P :!:
  Laat we even afzien van de mindere technische kennis van betreffende douane ambtenaar op het gebied van mogelijke aanpassingen om auto's geschikt te maken voor het rijden op PPO.

  Mvg. Peus
  met vriendelijke dank aan ppo.nl :wink:

  [quote=ppo.nl]Hieronder een interne memo van de douane, n.a.v. de berichten in de media over dieselrijders die o.a. zonnebloemolie als brandstof gebruiken.
  Korte conlusie:
  Douane kan constateren (laboratorium)dat er biobrandstof in de tank zit, maar niet de hoeveelheid.
  Als je volhoudt dat je niet weet hoe het in jouw tank komt kunnen ze niets doen.
  Je bent strafbaar op 't moment dat je de bio-olie in de tank gooit, want op dat moment ben je bezig er brandstof van te maken. Dat mag alleen in een AGP (accijnsgoederenplaats)waar een particulier geen beschikking over heeft.
  Als ze jou op dat moment betrappen kunnen ze je bekeuren met 226 euro.
  groet,
  ppo.nl
  ===================================================
  Memo Biobrandstof (zonnebloemolie)
  Aan Alle medewerkers van de douane die belast zijn met controle op het gebruik
  Van BoeteFraudeCoördinatoren van Douane Noord, West, Rotterdam en Zuid
  Datum 27 juli 2005
  Kenmerk
  Kopieën aan

  Beste collega’s,
  Aanleiding voor dit memo:
  Afgelopen week is de douane enigszins ‘negatief’ in de pers gekomen. De reden hiervoor was een wat ongelukkig geciteerde uitspraak van de persvoorlichter van de douane.
  Aan de persvoorlichter werd gevraagd of je mag rondrijden met zonnebloemolie in je tank. Een deel van het antwoord dat zij gaf is formeel juist. Als in Nederland zonnebloemolie wordt gebruikt als motorbrandstof wordt de zonnebloemolie aangemerkt als een minerale olie en is de accijns verschuldigd. Dat de douane regelmatig zou controleren op biobrandstof in de tank is echter tot op heden wat te kort door de bocht. Volgens de persvoorlichter zou de douane bij het aantreffen van biobrandstof een boete en een naheffing opleggen.
  De vier BFC’ers van de douane hebben gemeend om meer duidelijkheid te moeten verschaffen hoe vooralsnog moet worden omgegaan met de controles waarbij biobrandstof wordt aangetroffen in de brandstoftank van een motorrijtuig of een pleziervaartuig. Vandaar dit memo.
  Wat is biobrandstof eigenlijk?
  Biobrandstoffen zijn er in veel soorten. De belangrijkste zijn alcohol (vooral gewonnen uit suikerriet of maïs) en biodiesel (gemaakt van oliehoudende gewassen als koolzaad en raapzaad). Ook de puur plantaardige oliën (PPO) zoals zonnebloemolie en slaolie vallen onder de noemer biobrandstof.
  Biobrandstoffen als motorbrandstof:
  Biobrandstoffen die worden gebruikt als motorbrandstof werden tot 1 januari 2004 belast met accijns op grond van artikel 25 lid 2 letter a Wet op de accijns. Met ingang van 1 januari 2004 worden deze biobrandstoffen genoemd in artikel 25 lid 1 Wet op de accijns.
  Op deze wijze worden biobrandstoffen onder de controlebepalingen geplaatst. Dit betekent dat de productie en het voorhanden hebben van biobrandstoffen, waarvan de accijns nog niet is voldaan en die bestemd zijn als motorbrandstof, niet is toegestaan mits voldaan wordt aan een aantal stringente voorwaarden. De productie van biobrandstoffen dient dan ook in een accijnsgoederenplaats (AGP) te geschieden en het vervoer onder schorsing van accijns dient plaats te vinden onder begeleiding van een administratief geleidedocument.
  Voor zover de biobrandstoffen niet zijn genoemd (GN-code) in artikel 25 lid 1 Wet op de accijns, is artikel 25 lid 2 letter a Wet op de accijns van toepassing en hebben zich geen veranderingen voorgedaan. De producten zijn belast met accijns en vallen op grond van artikel 5 lid 3 letter d Wet op de accijns eveneens onder de controlebepalingen.
  (Bron: Rapport biobrandstoffen in Nederland mei 2005)
  Mengen door particulieren:
  Het is ook mogelijk dat particulieren biobrandstoffen bijmengen bij reguliere fossiele brandstoffen. Dit betreft veelal particulieren die slaolie in supermarkten kopen en vervolgens mengen met de diesel in hun tank. Er is een voorbeeld bekend van iemand die bijvoorbeeld tot 30% slaolie in zijn tank gooit. Het zal echter niet zo’n vaart lopen met deze experimenten. Ze werken eigenlijk alleen bij wagens met oudere dieselmotoren. Moderne motoren (HDI, TDI, etc) werken met moderne injectiesystemen die zonder aanpassingen zeer snel zullen verstoppen. Dit in verband met de viscositeit van plantaardige oliën. Daarbij komt nog dat door het bijmengen van bijvoorbeeld slaolie motoren snel slijten. De baten zullen niet op wegen tegen de kosten op de langere termijn. Mogelijk kan dit fenomeen worden meegenomen bij de reguliere monsternames in het wegverkeer (blanke en rode gasolie). Een complicerende factor hierbij is dat het laboratorium wel de aanwezigheid van biobrandstoffen kan aantonen maar niet de exacte hoeveelheid bijgemengde biobrandstoffen.
  (Bron: Rapport biobrandstoffen in Nederland mei 2005)

  Tijdstip belastbare feit:
  Bij de particulier die in de supermarkt PPO koopt ontstaat het belastbare feit pas als deze de PPO in de brandstoftank doet. Op dat moment geeft de particulier aan de PPO de bestemming ‘gebruik als motorbrandstof’.
  De particulier die aan de PPO de bestemming ‘gebruik als motorbrandstof’ geeft moet dan ook dagaangifte doen voor de verschuldigde accijns. Het belastbaar feit is in dit geval het vervaardigen van een accijnsgoed. Onder vervaardigen verstaat artikel 1a, eerste lid letter b, Wet op de accijns: elk handelen waarbij of waardoor een accijnsgoed ontstaat of de samenstelling van een accijnsgoed wordt gewijzigd.
  Op grond van artikel 2f Wet op de accijns wordt het vervaardigen van een accijnsgoed als uitslag aangemerkt.
  De accijns wordt ook van deze particulier geheven op grond van artikel 51a Wet op de accijns. Het tijdstip waarop de verschuldigdheid ontstaat is het moment van vervaardigen (artikel 52a Wet op de accijns). Uiterlijk op de dag na het ontstaan van de accijnsschuld moet aangifte worden gedaan (artikel 53a Wet op de accijns) en moet de accijns zijn voldaan.
  Het is echter niet toegestaan om een accijnsgoed te vervaardigen buiten een AGP. Doe je dit wel dan is overtreden artikel 5, eerste lid letter a, Wet op de accijns. Het opzettelijk vervaardigen buiten een AGP is strafbaar gesteld in artikel 97 Wet op de accijns. Op dit moment geldt voor een dergelijke overtreding, afhankelijk van de mate van verwijtbaarheid, een transactie van minimaal € 226,00. Dit in tegenstelling tot de door de persvoorlichter genoemde boete van € 4,53 per liter tankinhoud.

  Let op!: Als PPO in de brandstoftank wordt aangetroffen is er niet altijd sprake van vervaardiging. Als uit de verklaring blijkt dat de bestuurder de PPO niet in de brandstoftank heeft gedaan of niet weet hoe deze in de brandstoftank terecht is gekomen dan heeft de bestuurder de PPO voorhanden. In dat geval zegt artikel 2f dat het voorhanden hebben van een accijnsgoed dat niet overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de accijns in de heffing is betrokken als uitslag wordt aangemerkt. Ook nu weer zijn de artikelen 51a, 52a en 53a Wet op de accijns van toepassing.

  Knelpunten:
  1. De controlebevoegdheden die in de Wet op de accijns zijn gegeven zijn alleen van toepassing als vaststaat dat biobrandstoffen zijn bestemd voor belaste doeleinden. Alleen op dat moment ontstaat een belastbaar feit en zijn de controlebevoegdheden van toepassing. Dit impliceert, dat de Belastingdienst / Douane geen mogelijkheden heeft om gebruik te maken van de controlebevoegdheden van de Wet op de accijns. Pas als vaststaat dat het om vervaardigen van minerale oliën gaat kan een beroep worden gedaan op de wettelijke controlebepalingen. Zelfs het aanwezig hebben van herkomstbescheiden bij het voorhanden hebben van biobrandstoffen, op grond van artikel 34 Uitvoeringsbesluit en artikel 52 Uitvoeringsregeling accijns, is niet vereist. Dit zal er toe leiden dat het controleren op misbruik ernstig wordt bemoeilijkt waarbij het constateren van misbruik zal worden gereduceerd tot toevalstreffers.
  (Bron: Rapport biobrandstoffen in Nederland mei 2005)

  2. Voor biobrandstoffen is geen tarief vastgesteld. Op grond van artikel 28 Wet op de accijns dient het tarief toegepast te worden waarmee de biobrandstof het meest overeenkomt. De Rtp. kennisgroep accijns heeft naar aanleiding van helpdeskvragen in overleg met het Laboratorium een aantal standpunten ingenomen. Het verdient aanbeveling deze uitgangspunten nader uit te werken en vervolgens vast te leggen in een beleidsbesluit.
  Hierbij dient ook aandacht geschonken te worden aan de vraag of biodiesel of biobrandstoffen die worden toegepast in dieselmotoren voorzien dienen te zijn van herkenningsmiddelen wil aanspraak gemaakt kunnen worden op het laagbelaste tarief. Nagegaan dient te worden of artikel 27 lid 3 Wet op de accijns in dit geval aanpassing behoeft.
  (Bron: Rapport biobrandstoffen in Nederland mei 2005)

  3. In het buitenland (Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zweden) is aan de pomp al biobrandstof verkrijgbaar. In Duitsland alleen al zou het om ongeveer 700 tankstations gaan. De douane zal bij controle van de inhoud van de brandstoftank biobrandstof kunnen aantreffen. Dat kan dan PPO zijn maar ook blanke gasolie waaraan een kleine hoeveelheid biodiesel is toegevoegd.
  Op grond van de Wet op de accijns wordt brandstof die je voorhanden hebt in de brandstoftank of in een draagbaar reservoir en die in een andere lidstaat is uitgeslagen of ingevoerd niet als uitslag aangemerkt. Over deze brandstof is in Nederland dus geen accijns verschuldigd.

  4. Naheffing vindt plaats over de hoeveelheid PPO die in de brandstoftank wordt aangetroffen. De douane moet dus vaststellen hoeveel brandstof in de tank aanwezig is. Daarbij komt dat het vaak zal gaan om een deel PPO en een deel blanke gasolie. Over de gasolie is waarschijnlijk al accijns betaald. Vastgesteld zal moeten worden hoeveel liter PPO in de brandstoftank aanwezig is om een juiste naheffing te kunnen opleggen. Het is bekend dat het heel lastig zo niet onmogelijk is om de juiste hoeveelheid aanwezige brandstof vast te stellen.
  Gezien de hiervoor genoemde knelpunten zal eerst nader beleid moeten worden geformuleerd. Zowel het Ministerie van Financiën, B/CPP als de Rtp kennisgroep accijns zijn momenteel bezig met deze problematiek. Zodra hierover meer duidelijkheid is verkregen zal door de BFC’ers bekeken worden in hoeverre dit gevolgen heeft voor de uiteindelijk sanctionering.

  Controlebeleid douane met betrekking tot biobrandstof:
  Vooralsnog worden er geen controles ingesteld bij supermarkten en worden er ook geen gerichte acties uitgevoerd op het vervaardigen en / of het gebruik van biobrandstof.
  Als tijdens een reguliere controle het vermoeden ontstaat dat er sprake is van het rijden op biobrandstof wordt een monster van de brandstof genomen en ingezonden aan het douanelaboratorium ter bepaling van aard en samenstelling. De monsteruitslagen dienen uitsluitend als signalering. Er worden geen transacties versneld aangeboden.
  Wel moeten alle relevante gegevens van de bestuurder en het voertuig worden genoteerd en vastgelegd in DFB. Na de uitslag van het monsteronderzoek wordt een PV van bevinding opgemaakt en ingezonden naar de BFC’er. Deze beslist uiteindelijk wat er verder zal gebeuren.

  Alleen na toestemming van de BFC’er kan hiervan worden afgeweken.
 • TjorqueTjorque Livin' and Breathin' PPO
  edited September 2005
  Maw: ze hebben niet echt sterke benen om op te staan :)

  ik heb in duitsland getankt, niets verplicht mij daarvan bewijzen bij te houden...?

  Dus PPO'n maar a volonté :arrow:
 • browniebrownie Livin' and Breathin' PPO
  edited September 2005
  Peus said:

  Hallo PPO rijders,

  Hierbij een BIJZONDER DUIDELIJKE memo van de douane. Het geeft mij een bijzonder prettig gevoel in m'n buik. :P :!:
  Laat we even afzien van de mindere technische kennis van betreffende douane ambtenaar op het gebied van mogelijke aanpassingen om auto's geschikt te maken voor het rijden op PPO.

  Mvg. Peus
  met vriendelijke dank aan ppo.nl :wink:

  [quote=ppo.nl]
  Als je volhoudt dat je niet weet hoe het in jouw tank komt kunnen ze niets doen.

  ====================================
  Op grond van artikel 2f Wet op de accijns wordt het vervaardigen van een accijnsgoed als uitslag aangemerkt.
  De accijns wordt ook van deze particulier geheven op grond van artikel 51a Wet op de accijns. Het tijdstip waarop de verschuldigdheid ontstaat is het moment van vervaardigen (artikel 52a Wet op de accijns). Uiterlijk op de dag na het ontstaan van de accijnsschuld moet aangifte worden gedaan (artikel 53a Wet op de accijns) en moet de accijns zijn voldaan.

  Let op!: Als PPO in de brandstoftank wordt aangetroffen is er niet altijd sprake van vervaardiging. Als uit de verklaring blijkt dat de bestuurder de PPO niet in de brandstoftank heeft gedaan of niet weet hoe deze in de brandstoftank terecht is gekomen dan heeft de bestuurder de PPO voorhanden. In dat geval zegt artikel 2f dat het voorhanden hebben van een accijnsgoed dat niet overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de accijns in de heffing is betrokken als uitslag wordt aangemerkt. Ook nu weer zijn de artikelen 51a, 52a en 53a Wet op de accijns van toepassing.

  Ik trek juist de conclusie uit bovenstaande fragmenten dat hoe dan ook die artikelen 51a, 52a en 53a, die zeggen dat je accijns verschuldigd bent, van toepassing zijn. Of je nou wel of niet weet hoe het in je tank komt.
 • Peus PPO Addict
  edited September 2005
  Oke Brownie,
  dat is de theorie, maar belangrijker vind ik de praktijk van het handelen :P (het controlebeleid....)
  Mvg.

  Controlebeleid douane met betrekking tot biobrandstof:

  Vooralsnog worden er geen controles ingesteld bij supermarkten en worden er ook geen gerichte acties uitgevoerd op het vervaardigen en / of het gebruik van biobrandstof.
  Als tijdens een reguliere controle het vermoeden ontstaat dat er sprake is van het rijden op biobrandstof wordt een monster van de brandstof genomen en ingezonden aan het douanelaboratorium ter bepaling van aard en samenstelling. De monsteruitslagen dienen uitsluitend als signalering. Er worden geen transacties versneld aangeboden.
  Wel moeten alle relevante gegevens van de bestuurder en het voertuig worden genoteerd en vastgelegd in DFB. Na de uitslag van het monsteronderzoek wordt een PV van bevinding opgemaakt en ingezonden naar de BFC’er. Deze beslist uiteindelijk wat er verder zal gebeuren.

  Alleen na toestemming van de BFC’er kan hiervan worden afgeweken.

 • Martijn PPO Addict
  edited September 2005
  hiermee geeft men te kennen dat ze er geen raad mee weten. het probleem gaat zeker in de bewijslast zitten: aangezien je over de grens kan tanken of boodschappen doen kan het laboratorium geen uitsluitsel geven of er over de aangetroffen hoeveelheid accijns betaald moet worden.

  boete kan je altijd omzeilen door simpelweg te antwoorden: "geen idee hoe het in m'n tank komt" of "net getankt, ik ben net op weg om het aan te geven".

  het rammelt dus nog steeds aan alle kanten en ze weten het!
 • browniebrownie Livin' and Breathin' PPO
  edited September 2005
  [quote=GJ_ op wetenschapsforum]
  De douane controleerd iov de belastingdienst en die hoeven niks te kunnen bewijzen. Dat moet je zelf doen bij de belasting.
  Dus als de douane zegt dat die diesel illegaal is dan is dat zo tot jij zelf het tegendeel kan bewijzen.

  Wat vinden we dan van deze opmerking?
  Zie verder http://www.wetenschapsforum.nl/viewtopic.php?t=12296&start=60 pagina 4
 • Martijn PPO Addict
  edited September 2005
  de belasting en douane beseffen maar al te goed dat iemand inderdaad in bv frankrijk kan hebben getankt waardoor er een percentage bio-diesel in de tank is gekomen of dat men ppo in duitsland getankt kan hebben. met de huidige open grenzen wordt het voor hun te lastig om een duidelijke "overtreding" vast te stellen. dus zullen ze zo slim zijn om pas tot vervolging over te gaan als er duidelijke aanwijzingen voor fraude/overtreding zijn.

  m.a.w. ze zullen voorzichtig omgaan met hun recht om de bewijslast bij de burger neer te leggen.
 • edited September 2005
  'Biodiesel accijnsvrij'

  Bron: http://www.nu.nl
  Uitgegeven: 3 september 2005 09:44
  Laatst gewijzigd: 3 september 2005 13:17

  DEN HAAG - Biodiesel en andere milieuvriendelijker brandstoffen zijn volgend jaar accijnsvrij verkrijgbaar bij de tankstations. Het kabinet zal in 2006 geen belasting heffen op de biobrandstoffen, zo bevestigden ingewijden rond het kabinet in een reactie op berichtgeving hierover in De Telegraaf zaterdag.

  De maatregel wordt op prinsjesdag bij de presentatie van het Belastingplan 2006 officieel bekendgemaakt. Op voorstel van staatssecretaris Van Geel (Milieu) zal het kabinet 70 miljoen euro uittrekken om het gebruik van biobrandstoffen op deze manier te stimuleren.

  Koolzaadolie

  Biobrandstoffen zijn zonder accijnsverlaging wat duurder dan gewone diesel en benzine. Biodiesel bijvoorbeeld is diesel vermengd met een deel koolzaadolie. Door die toevoeging is de brandstof duurder. De (deels) natuurlijke brandstoffen zijn aantrekkelijk omdat een auto op biodiesel minder CO2 en roet uitstoot.

  Met het aanstaande belastingvoordeeltje beoogt het kabinet de Nederlandse autorijders en de sector vertrouwd te maken met biodiesel en 'biobenzine'. Het gaat vooral om "oefenen" met de natuurlijke brandstoffen. De maatregel moet ook de ontwikkeling van de "tweede generatie biobrandstoffen" bevorderen.

  EC

  De Europese Commissie maande Nederland en zeven andere lidstaten kort voor de zomer al vaart te maken met de biobrandstoffen. Het gebruik ervan in Nederland loopt ver achter op het schema, dat in Europees verband is afgesproken. In 2010 moet 5,75 procent van de brandstoffen biologisch zijn. Niet alleen omdat auto's hierop schoner en zuiniger rijden, maar ook omdat biodiesel Europa minder afhankelijk maakt van de olieproducerende landen.

  Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italie, Polen, Belgie en Zweden stimuleren de natuurlijke diesels en benzines al via een lagere accijns.[/b]
 • RolandRoland PPO Burner
  edited September 2005

  Biodiesel bijvoorbeeld is diesel vermengd met een deel koolzaadolie.

  Ik heb ze toch maar effe een mailtje gestuurd met de juiste uitleg ... :?
  Toch vreemd dat journalisten klakkeloos zaken van elkaar overnemen.
 • edited October 2005
  Gast said:

  'Biodiesel accijnsvrij'

  DEN HAAG - Biodiesel en andere milieuvriendelijker brandstoffen zijn volgend jaar accijnsvrij verkrijgbaar bij de tankstations. Het kabinet zal in 2006 geen belasting heffen op de biobrandstoffen, zo bevestigden ingewijden rond het kabinet in een reactie op berichtgeving hierover in De Telegraaf zaterdag.

  De maatregel wordt op prinsjesdag bij de presentatie van het Belastingplan 2006 officieel bekendgemaakt. Op voorstel van staatssecretaris Van Geel (Milieu) zal het kabinet 70 miljoen euro uittrekken om het gebruik van biobrandstoffen op deze manier te stimuleren.

  Mhh, ik KAN wat gemist hebben, maar ik heb hier niet over gehoord op prinsjesdag?
 • browniebrownie Livin' and Breathin' PPO
  edited October 2005
  Anonymous said:

  Gast said:

  'Biodiesel accijnsvrij'

  DEN HAAG - Biodiesel en andere milieuvriendelijker brandstoffen zijn volgend jaar accijnsvrij verkrijgbaar bij de tankstations. Het kabinet zal in 2006 geen belasting heffen op de biobrandstoffen, zo bevestigden ingewijden rond het kabinet in een reactie op berichtgeving hierover in De Telegraaf zaterdag.

  De maatregel wordt op prinsjesdag bij de presentatie van het Belastingplan 2006 officieel bekendgemaakt. Op voorstel van staatssecretaris Van Geel (Milieu) zal het kabinet 70 miljoen euro uittrekken om het gebruik van biobrandstoffen op deze manier te stimuleren.

  Mhh, ik KAN wat gemist hebben, maar ik heb hier niet over gehoord op prinsjesdag?
  Dit is inderdaad een achterhaald bericht. Enige wijziging is dat bijmenging van 2% biobrandstof is toegestaan. Lees daarover nieuwere berichten op dit forum.
 • sleepybag PPO Wannabe
  edited February 2006
  http://www.energieportal.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=317&Itemid=2

  De huidige volledige accijnsvrijstelling die voor een beperkt aantal projecten voor het gebruik van pure plantaardige olie (PPO) is verleend zal vanaf 2006 beperkt worden tot een gedeeltelijke vrijstelling van 31 cent per liter. Nieuwe PPO-projecten kunnen ook voor deze vrijstelling van maximaal 31 cent per liter in aanmerking komen, maar dan moet het project wel aantoonbaar 'innovatief' zijn. Dit schrijft staatssecretaris Wijn van Financiën in een reactie op een motie van de Tweede Kamer waarin de indieners vragen om de huidige accijnsvrijstelling die voor een beperkt aantal projecten voor het gebruik van PPO is verleend, in stand te houden en het tevens mogelijk te maken dat nieuwe projecten eveneens onder de vrijstelling kunnen vallen.

  PPO: beperkt milieurendement tegen hoge kosten
  Wijn schrijft dat in het verleden vrijstellingen van accijns verleend zijn voor experimenten met PPO om ruimte te bieden om in Nederland ervaring op te doen met biobrandstoffen. Ondertussen is echter duidelijk geworden dat de volgende generatie biobrandstoffen - bio-ethanol en biodiesel - vergeleken met PPO qua milieurendement en kosteneffectiviteit beter scoort.

  Stimulering van PPO is evenmin noodzakelijk vanuit een oogpunt van het creëren van extra kansen voor de Nederlandse landbouw. Als de Nederlandse landbouw er voor kiest een bijdrage te leveren aan het biobrandstoffenbeleid, kan zij er immers voor kiezen om koolzaad te telen voor de productie van biodiesel ten behoeve van de bijmenging, aldus Wijn.

  Vrijstelling tot 2010, maar beperkt
  Wijn is daarom van mening dat een terughoudend beleid ten aanzien van PPO op zijn plaats is. Hij is echter bereid de huidige vrijstellingen te continueren voor de termijn waarvoor deze vrijstellingen zijn verleend (tot 2010).
  Omdat het onverkort handhaven van de volledige accijnsvrijstelling strijdig zou zijn met het communautaire recht, dat de mogelijkheid van de vrijstelling beperkt tot de meerkosten, worden de huidige volledige accijnsvrijstellingen vanaf 2006 beperkt tot een gedeeltelijke vrijstelling van ongeveer 31 cent per liter.

  Nieuwe aanvragen
  Het kabinet heeft gekozen voor een in de tijd beperkte fiscale stimulering van biobrandstoffen (2006), gevolgd door een verplichting voor de brandstofleveranciers om met ingang van 1 januari 2007 een deel van hun brandstoffen te leveren in de vorm van biobrandstoffen.
  Daarnaast zal er een subsidieregeling komen voor specifieke projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de volgende generatie biobrandstoffen. Deze nieuwe projecten zullen op enigerlei wijze innovatief zullen moeten zijn. Indien aan de hiervoor bedoelde criteria wordt voldaan, kan voor een PPO-project een stimulering worden verleend tot maximaal de eerder genoemde 31 cent per liter in 2006.

  Bron: AgriHolland
 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited February 2006
  ..."Ondertussen is echter duidelijk geworden dat de volgende generatie biobrandstoffen - bio-ethanol en biodiesel - vergeleken met PPO qua milieurendement en kosteneffectiviteit beter scoort"...

  En die man krijgt er voor betaald om in Den Haag te zitten???
  Die moet de ogen uit zijn kop schamen dat hij dat durft te zeggen.
  Hier is het laatste woord nog niet over gezegd denk ik. Zullen wel wat tankpunten bijkomen net over de grens. En de bestaande Nederlandse perserijen kunnen overschakelen naar accijnsvrije export van slaolie naar Duitsland :wink:
 • Humphrey PPO Newbie
  edited February 2006
  Een hoop gezwets van die gasten uit Den Haag...

  De hele industrie staat klaar om bio-brandstoffen te gaan produceren.

  Terughoudendheid is het enige wat ik zie, en ik begrijp maar niet waarom dat moet.

  Petje af voor het hele project van de "De Noord Nederlandse Oliemolen BV"
 • EcT PPO Newbie
  edited February 2006
  Collega !!! Ook op dit forum ?! Hahahaha ! See ya!
 • Lord DrappoLord Drappo Livin' and Breathin' PPO
  edited February 2006
  Nog meer kaaskoppen op PPO.nu ? :wink:
 • Humphrey PPO Newbie
  edited February 2006
  [quote=Ruud S]En de bestaande Nederlandse perserijen kunnen overschakelen naar accijnsvrije export van slaolie naar Duitsland :wink:

  Dit stond ook nog in de brief van Wijn:
  Het aantal landen dat een accijnsvrijstelling voor pure plantaardige olie in het wegverkeer kent, is beperkt. Voor zover bekend wordt PPO voornamelijk in Duitsland met accijnsvrijstelling in het wegverkeer toegepast en dan nog in beperkte mate. Het is echter de vraag hoelang deze vrijstelling nog blijft bestaan. In het recent gesloten regeerakkoord in Duitsland is voorzien in beëindiging van de accijnsvrijstelling en introductie van een verplichte bijmenging.
  :?

  Ben er niet blij mee, maar...
  daarbij optellend dat er al een grote beweging gaande is voor de productie van Biodiesel en Bio-ethanol (fabrieken in groningen / friesland / haven van A'dam / een hoop uitgesproken intenties / en grote olieverwerkende bedrijven die overstappen op biodiesel (Cargill, ADM)) denk ik dat Wijn best wel eens gelijk kan hebben.
  :x
 • EcT PPO Newbie
  edited February 2006
  Helaas is dit de richting die wij opgaan.

  Best jammer daar bij de productie van BioDiesel stoffen als methanol en KOH of NaOH worden toegevoegd. Als ik mij niet vergis dan komt er ook nog eens een hoop water bij te kijken om te wassen. In ieder geval een hoop extra.

  BioEthanol daarentegen is toch ff leuker. Wel een hoop warmte nodig (Destilatie) maar uit bijna van alles te maken. Aardig is ook hier de gedachte dat veel afval producten van teelt nu gebruikt kunnen gaan worden om te vergisten.
 • Tim Livin' and Breathin' PPO
  edited June 2007
  Stokers,

  Ik ben op zoek geweest naar ppo, waar vrijstellijng van accijns op zit.

  Mijn eerste conclusie: Dit is alleen voorbehouden aan gebruikers die het gebruiken na een commerciële acties, bv ombouw of tbv grootschalige projecten. Als particulier kun je er niet aankomen. De pompen die ik ken, zijn bang voor wat de politiek gaat doen (accijns administratie) en anderen die ik benadert heb willen niet, of kunnen zogenaamd niet.

  Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit erg jammer vind. We mogen dan een select groepje zijn, maar het kan veel interesse en klanten opleveren, als we bij ons enthousiaste verhaal ook een eenvoudige/legale tankvoorziening kunnen geven.

  Enige manier blijft tanken in Duitsland of België, en zorgen dat je een enorme tank hebt :wink:

  Groeten,
  Tim
 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited June 2007
  Tim: ..."willen niet, of kunnen zogenaamd niet"...
  Wat zou de maximale hoeveelheid zijn die jij accijnsvrij zou willen kopen per keer? En hoe ver zou je er voor willen rijden?
 • Tim Livin' and Breathin' PPO
  edited June 2007
  Ruud,

  Ik bedoelde met die opmerking niet op Elsbett, maar op anderen die in benadert heb. Op de site van Elsbett werd me al eea duidelijk.
  [quote=elsbett site]Deze olie is ook bij een aantal van onze Dealers te verkrijgen. Daar wordt deze accijnsvrij verkocht. Eventuele dagaangifte (als u de olie in Nederland in de tank stopt) dient u zelf te doen.
  Begreep dit niet helemaal, maar dat je dus alsnog accijns moet betalen wel.

  Je hebt pb, om niet offtopic te gaan over de handel.

  Tim
 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited June 2007
  Ik doelde ook op anderen. Die willen aan derden geen olie verkopen. Raar maar waar. Misschien weet ik een andere accijnsvrije oplossing. Die stuur ik je wel eerst per pb.
 • pieter PPO Master
  edited June 2007
  Accijnsvrije oplossingen zijn we allemaal in geinteresseerd Ruud, vertel vertel.............
 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited June 2007
  Pieter: Eerst ..."I love it when a plan comes together!"...en dan zal ik het hier neerzetten :lol:
  Ik zoek nog een centraal punt met laad en los capaciteit. Of meerdere punten.
 • ingmaringmar Livin' and Breathin' PPO
  edited June 2007
  Ruud,

  Vertel eens wat je onder zo'n laad en lospunt verstaat.

  Gr. Ingmar
 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited June 2007
  Een punt waar olie staat en waar olie opgehaald kan worden. En een heftruck en een pomp.
 • DyslectieDyslectie PPO Master
  edited June 2007
  nou ruud dat kan dus in elk industiegebied in nederland.(toch)

  begin maar hier in hellevoetsluis ik heb er wel oren naar 8)

  dyssie
 • PPO-SystemsPPO-Systems PPO Burner
  edited June 2007
  [quote=Ruud S]Een punt waar olie staat en waar olie opgehaald kan worden. En een heftruck en een pomp.


  het moet dan wel een diesel heftruck zijn op PPO :lol:
Sign In or Register to comment.