Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

Accijns?

albertjol PPO Newbie
edited December 2011 in Wetgeving Nederland
Wat denken jullie hier van?

[QUOTE]-- Vergaderjaar 2011-2012

bla bla bla
--

Artikel 71h komt te luiden:
Artikel 71h
14
1. Op verzoek wordt teruggaaf van accijns verleend voor motorbrandstof die geheel of
gedeeltelijk bestaat uit biobrandstof als bedoeld in artikel 2, onderdeel i, van de Richtlijn
hernieuwbare energie indien die biobrandstof voldoet aan duurzaamheidscriteria als bedoeld
in artikel 17 van deze richtlijn.
2. Dat een biobrandstof voldoet aan de duurzaamheidscriteria, bedoeld in het eerste lid,
blijkt uit een audit uitgevoerd door een onafhankelijk deskundige of uit een andere wijze als
bedoeld in artikel 18 van de Richtlijn hernieuwbare energie.
3. Teruggaaf van accijns wordt slechts verleend:
a. over de hoeveelheid biobrandstof in motorbrandstof als bedoeld in het eerste lid, mits die
biobrandstof een lagere energie-inhoud heeft dan de gelijkwaardige motorbrandstof waarvan
het accijnstarief van toepassing is; en
b. indien 10 procent of meer van de in de motorbrandstof aanwezige energie afkomstig is
van de in het eerste lid bedoelde biobrandstof.
4. De teruggaaf van accijns bedraagt een percentage van het accijnstarief van de
gelijkwaardige motorbrandstof, bedoeld in het derde lid, onderdeel a. Dit percentage is gelijk
aan het verschil in energie-inhoud van de biobrandstof en die van de gelijkwaardige
motorbrandstof, uitgedrukt als percentage van de energie-inhoud van de gelijkwaardige
motorbrandstof.
5. Voor de vaststelling van de energie-inhoud per volume van de biobrandstof en die van
de gelijkwaardige motorbrandstof wordt voor zover mogelijk uitgegaan van hetgeen hiertoe is
opgenomen in bijlage III van de Richtlijn hernieuwbare energie.
6. De teruggaaf wordt verleend aan degene die de accijns ter zake van de uitslag tot
verbruik verschuldigd is geworden.
7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorwaarden en beperkingen worden
gesteld waaronder de teruggaaf, bedoeld in het eerste lid, wordt verleend.
8. Bij ministeri

Comments

 • suzukisuzuki Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2011
  Als je eerst zo netjes wilt zijn om je even voor te stellen, wil ik je best een antwoord geven:)
 • wodanwodan Super Moderator
  edited November 2011
  [QUOTE=suzuki;62994]Als je eerst zo netjes wilt zijn om je even voor te stellen, wil ik je best een antwoord geven:)
  Ik sluit me hierbij volledig aan!
 • suzukisuzuki Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2011
  Als je op APO rijdt, betaal je hier geen accyns over, dus valt er ook niets terug te vorderen Albert.

  Als je PPO tankt op die paar plekken waar het aan de pomp verkrijgbaar is, zou je mischien wel terug kunnen vorderen.
  Je hebt dan immers ook die accyns betaalt.

  Beste is gewoon je eigen olie filteren en je eigen ding doen.
 • NiekNiek Super Moderator
  edited November 2011
  AlbertJol,
  Dit is dus nog geen wet, maar een voorstel van wet en wordt pas actief als de eerste kamer accoord is.
  Verder is dit wel een goed bericht !! Als je accijns betaald zou hebben over plantaardige olie, kan je het terug krijgen. Het is natuurlijk veel makkelijker om geen accijns te betalen, hoef je het ook niet terug te vragen. Als deze wet erdoor komt, dan heeft de douane er nog een argument bij om NIET te controleren en GEEN actie te ondernemen bij de diverse controles.
  Dank je wel voor de research en vertel nog wat over jezelf, je auto, etc.
  Niek
 • easy ridereasy rider PPO Junkie
  edited November 2011
  [QUOTE=Niek;63000]...Als je accijns betaald zou hebben over plantaardige olie, kan je het terug krijgen. Het is natuurlijk veel makkelijker om geen accijns te betalen, hoef je het ook niet terug te vragen...

  Weer een manier om ambtenaren aan het werk te houden.

  [QUOTE=Niek;63000]...Als deze wet erdoor komt, dan heeft de douane er nog een argument bij om NIET te controleren en GEEN actie te ondernemen bij de diverse controles...

  Weer een manier om ambtenaren te ontslaan.

  Ik zeg: gewoon geen accijns betalen dus ook niet terug vragen en geen controles nodig.

  Weer een manier om nog veel meer ambtenaren te ontslaan. :mrgreen:
 • NiekNiek Super Moderator
  edited November 2011
  Easy, take it easy. Die mensen worden ook maar gestuurd. Het gaat natuurlijk om de lui die denken dat ze goede beslissingen nemen en in Afgaland geld over de balk smijten.
 • NeoNeo PPO Addict
  edited November 2011
  Daarom rij ik altijd even naar Duitsland of Engeland om het in m'n tank te gooien.
 • easy ridereasy rider PPO Junkie
  edited November 2011
  [QUOTE=Niek;63003]...Die mensen worden ook maar gestuurd...

  daar heb je gelijk in, maar wel van MIJN belastingcenten dus daarom zeg ik: opzouten allemaal.

  Bovendien heb je nog zoiets als beroepskeuze. Welke rechtgesnaarde burger met een beetje vertand kiest er nu voor om agent, douanier, deurwaarder, politicus, enz. enz. te worden. Ga een vak leren en ga mensen helpen hun problemen op te lossen i.p.v. anderom.
 • wodanwodan Super Moderator
  edited November 2011
  Easy, niet alle ambetantenaren kiezen zomaar hun job, er zijn er die echt geloven dat ze
  bijdragen tot een betere wereld en bij een groot deel van die mensen lukt dat nog aardig ook.
  Velen echter verzanden met hun ambitie in het logge systeem en worden zuurder en lastiger
  met de tijd.
  Je zal hen niet veranderen, het enige wat je kan doen is vriendelijk zijn als je er mee te maken hebt,
  de wet liefst beter kennen dan zij en legaal creatief zijn zodat je van nadelige regelgeving weinig last
  hebt. Iedereen min of meer tevreden. :)
 • easy ridereasy rider PPO Junkie
  edited November 2011
  [QUOTE=wodan;63012]...de wet liefst beter kennen dan zij en legaal creatief zijn zodat je van nadelige regelgeving weinig last
  hebt...

  Wijze taal en een goede raad voor een ieder. Gelukkig ben ik hier al een tijdje mee bezig maar het kost redelijk veel tijd om zaken uit te zoeken. Probleem is wel vaak dat je regelmatig in een schemergebied aan het opereren bent waarbij je niet goed weet of je nu wel of niet legaal bezig bent. Grote bedrijven hebben daar personeel voor om zaken uit te zoeken en wetswijzigingen bij te houden zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden terwijl de gewone sterveling die vaak niet kent en dus gewoon achter de kudde aan blijft lopen en je weet wat dat betekend,.... Dat je altijd in de stront loopt.
 • NiekNiek Super Moderator
  edited November 2011
  Behandeling van het wetsvoorstel in de eerste kamer is op 12 december.
 • penapena Livin' and Breathin' PPO
  edited December 2011
  Heeft iemand er wel eens aan gerekend?

  Als de energie-inhoud 1% scheelt, krijg je dus 1% 'van de accijns' terug :p.

  Succes.

  Herman
  300SD
  250D
 • NiekNiek Super Moderator
  edited December 2011
  Pena,
  Zo had ik het nog niet gelezen. Daar schieten we dus geen ruk mee op.
  Niek
 • suzukisuzuki Livin' and Breathin' PPO
  edited December 2011
  De welbekende sigaar uit eigen doos, of iets van die strekking dus.
 • NiekNiek Super Moderator
  edited December 2011
  Nee,
  Een sigaar van de regering (van onze centen dus) voor de grote olieboeren als de Shell. Die laten echt de prijs niet zakken voor de accijns, die ze terugkrijgen.
  Krijgt Easy toch weer gelijk !!
 • suzukisuzuki Livin' and Breathin' PPO
  edited December 2011
  Oke, zo had ik het nog niet bekeken, das dan idd erg jammer.
  Maar dat is dan blijkbaar wel hoe het werkt in 'de grote mensen maatschappij'.

  Dus hoe minder diesel je tankt, hoe minder je er aan bijdraagt.
  Jezelf drukmaken over dingen waar je geen invoed op hebt heeft geen zin.
  Je kan wel overal over gaan klagen, maar je kan ook de keuze maken om je bijdrage eraan te verlagen:)
  En omdat wij APO rijden is onze bijdrage hierin 0 euri:)
  Of zie ik dat weer verkeerd?
 • suzukisuzuki Livin' and Breathin' PPO
  edited December 2011
  Lees ik net nog een stukje over accijnzen in de telegraaf:

  Harder rijden levert schatkist geld op
  AMSTERDAM - De verhoging van de maximumsnelheid tot 130 kilometer per uur op diverse snelwegen en tot 100 op vijf 80-kilometerzones bij grote steden levert de schatkist tientallen miljoenen aan extra inkomsten op.
  Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) donderdag.
  Volgens het bureau kan de overheid 50 tot 100 miljoen euro per jaar tegemoet zien aan extra accijnzen door de grotere hoeveelheid brandstof die door het hardere rijden wordt verstookt.
  Het planbureau baseert die prognose op voorspellingen van het ministerie van Infrastructuur dat er 0,4 miljoen ton meer aan CO2 in de atmosfeer terechtkomt. Daarmee kan worden berekend hoeveel extra brandstof er ongeveer mee gemoeid is

  Ook daar draag ik niet aan bij:)
 • NiekNiek Super Moderator
  edited December 2011
  Helemaal gelijk soes
 • easy ridereasy rider PPO Junkie
  edited December 2011
  [QUOTE=Niek;63039].....Krijgt Easy toch weer gelijk !!

  Daar wordt ik steeds vaker van beschuldigd ja. Jammer genoeg.....

  [QUOTE=suzuki;63041]...Volgens het bureau kan de overheid 50 tot 100 miljoen euro per jaar tegemoet zien aan extra accijnzen door de grotere hoeveelheid brandstof die door het hardere rijden wordt verstookt...

  De beroepsleugenaars in onze regering hebben een gemiddeld IQ tussen 100 en 115, redelijks slimme jongens en meisjes dus. Niet verwonderlijk dat die heel simpel zaken kunnen verzinnen die meerdere voordelen opleveren. Wat dacht je trouwens van de verzekeringspremies die nu weer verder omhoog kunnen vanwege de zwaardere ongelukken bij 130 KM per uur, iemand moet dat gaan betalen. En wie is er weer de sigaar? de gewone hardwerkende burger.
 • suzukisuzuki Livin' and Breathin' PPO
  edited December 2011
  Ach, eerst verzonnen ze roetuitstoot om je extra te laten dokken, daarna was het fijnstof en nu is het CO2 tax.
  Die IQ's vallen me nog mee, trouwens George Bush had 73 en die was veel gevaarlijker:)
  De 130 is vooral voor Tokkies en PVV stemmers goed nieuws, dus de mensen met een OLO opleiding(ontiegelijk laag onderwijs:)), die daarmee zoetgehouden worden+afgeleid van wat werkelijk belangrijk is!
  Verdeel en heers is nog steeds waar het in politiek omgaat, en zal altijd zo blijven.
  En verdelen en heersen maken alle politieke partijen zich schuldig aan.

  Amen....hik...hik
 • udoudo Super Moderator
  edited December 2011
  [QUOTE=suzuki;63049]De 130 is vooral voor Tokkies en PVV stemmers goed nieuws, dus de mensen met een OLO opleiding(ontiegelijk laag onderwijs:)), die daarmee zoetgehouden worden+afgeleid van wat werkelijk belangrijk is!
  En 130 zal op zich weinig tot niets opleveren.
  Een iets hogere flitsmarge voor de 120-rijders.
  Meer accijns-inkomsten vanwege hoger brandstofverbruik.
  Amper tijdwinst.
  Meer schade.
  Meer verkeersdoden.
  Zwaardere verwondingen.

  En snapt u al hoe men het Euro-probleem oplost? Of waarom we nog steeds een tekort op de staatsbalans hebben? (2012 moet beginnen en de 2.9% die er eerst stond als tekort is al ruim overschreden...)
 • furyfury Livin' and Breathin' PPO
  edited December 2011
  haha...ja dat we genaait worden in deze ontiegelijke controle staat is al langer bekend... DNR.. democratische nederlandse republiek... nu nog een officiele stasi en een muur aan de noordzee en we zijn compleet... maar ok... ownee...toch niet..want in de DDR werd er wel gezorgd voor de mensen en moesten mensen geen 200piek in de maand betalen voor een zorg verzekering... dus jah..men pakt het slechte van elk van de dingen.. de controle staat van het socialistische systeem en het onmenselijke deel van sommige niet sociale hardere kapitalistische mensen...

  voorbeeld: iemand uit het ziekenhuis... kan NIX.. heeft u recht op thuiszorg?
  vraag: heeft u iemand in huis ouder dan 18?: Ja
  .. ok dan heeft u GEEN recht op thuiszorg..
  ja maar mijn zoon die thuis woont is geestelijk gehandicapt...
  Nix mee te maken! Regels zijn regels! Veel suc6..NEXT!

  Zo gaat het in NL tegenwoordig.. en weet het van dichtbij..
  Mn moeder is net terug uit ziekenhuis.. nwe heup.. ongecementeerd..mag dus gewoon 2 maanden nix.. mag blij zijn als ze dr bed uit kan klimmen en het toilet kan halen op krukken...en das al...mag niet bukken of wat dan ook.. maar ik woon in huis..dus wordt ik nu geacht haar te verzorgen, huishouden te doen en mn 2 banen?.... who cares..hun zijn er vanaf!

  Reden dus ook dat ik wa stilletjes ben momenteel hier. Nu ff tijdens de 2e job waar het rustig is ff online.

  En dan lekker maken met een procentje minder accijns of 130km/h?....tuurlijk lekker dat je 130 mag als je wilt... maar staat in zwaar contrast tot de rest van de genaaierij.

  Werken als ambtenaar?...bwa.. mss ook wel wat.. rijden met een rijdende zuurstok vol met knopjes en leuke lampjes, een pakje met intressante gouden versiersel, hele dagen buiten en op de baan..lekker rondjes rijden.. verstand op nul..en als je je ergert aan het gedrag van een ander op de weg...de is die de L*L... zo slecht is dat nog niet toch?
  Of ergens gaan werken op kantoor..en dan echt van 8 tot half 5..geen seconde meer.. en voordelen van ambtenaren pakketten etc.. ook niet onaardig.. dus kan me er wel wa bij voorstellen... en daar blijft het ook wel bij. Op moment dat er weer menselijkheid mag getoont worden van hogeraf..en een waarschuwing wordt gegeven ipv een MEGA boete enzo.. kijk dan wordt zo'n baan ook weer intressant voor mensen die nie hun verstand op nul willen zetten. Ik hoop dat het in andere landen als NL beter is op dat vlak!

  Maar ok..dit was een gevoelig onderwerp voor me.. jullie weten dak af en toe wel eens wa kanker op de overheid... gewoon omdat je telkens weer ergens tegen aan loopt... en niet durft te bukken ivm dat pijnlijke gevoel tussen je bilnaad wat dan kan volgen.

  Greeetz!
Sign In or Register to comment.