Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

milieuzones in verschillende steden

pieterbell0001pieterbell0001 PPO Addict
edited May 2015 in Wetgeving Nederland
Moest laats naar utrecht centrum, iets wegbrengen, even op internet gekeken waar precies de mileuzone loopt daar ,.... gelukig viel die straat waar ik zijn moest er net buiten. Maar wat een gedoe word dat.... zijn er hier al mensen die bekeuringen hebben gekregen? Plannen zijn er om ook in rotterdam een groot gedeelte van het centrum af te schermen, en zullen er meer steden volgen!

Comments

 • wodanwodan Super Moderator
  Ik vraag me af hoe dat dan zit met leveringen met vrachtwagens, stadsbussen enz...
 • penapena Livin' and Breathin' PPO
  Hoi Wodan,

  Het gaat alleen op datum: alles jonger dan 1-1-2001 is OK. Alles ouder is € 90 boete.
  Of de jongere geen oxikat hebben of geen roetfilter doet er niet toe en als je ouder bent en je hebt beide wel dan mag je ook niet naar binnen. (weet niet of een roetfilter al verplicht was in 2001?)

  Herman
 • udoudo Super Moderator
  Heeft mijn Fox een roetfilter? Denk 't niet. (2006...)
 • Man@workMan@work Livin' and Breathin' PPO
  Hmmm,

  Onze oudste daughter@work gaat na de zomer in Nijmegen studeren.

  Ik zal haar zeer overtuigend afraden om in een mileuzone of in een gebied met betaald parkeren te gaan wonen.

  We gaan echt niet iedere keer 200 km op benzine rijden.
 • Gerard4t PPO Newbie
  Het gaat niet om milieu, het gaat om ego's. Wacht u voor de volgende beperking!
 • suzukisuzuki Livin' and Breathin' PPO
  Wie zijn ego dan???

  Het is meer een kwestie van mensen op kosten jagen denk ik.
  Geldafpakkerij dus dmv mensen te dwingen een moderner voertuig te kopen.
 • easy ridereasy rider PPO Junkie
  Echt weer een mooi idee om de burger geld uit de zakken te koppen en vervolgens de staatskas vol te duwen zodat er weer uitgegeven kan worden aan allerlei onnozele zaken.

  Zo wij weten is de BV Nederland (lees De Staat) al jaren failliet maar zij bestaat nog steeds. Voorgaande heeft te maken met het bedrijfsmodel. Het bestaansrecht van de BV Nederland is gebaseerd op een inkomsten model wat bij te hoge uitgaven zijn inkomsten bij wet op kan voeren zonder inspraak van haar klanten, het volk. Punt is dan dat het volk genaaid wordt waar zij bij staat en hier niets aan kan doen en derhalve zijn U en ik de spreekwoordelijke sigaar.
 • Gerard4t PPO Newbie
  @ suzuki: De ego's van de mensen die het o-zo belangrijk vinden om het milieu te beschermen en dat denken te doen door maatregelen te nemen. Dat die maatregelen onbewezen en vaak contraproductieve gevolgen hebben, tja, dat is dan weer punt 2. Lieden in de politiek willen maar wat graag hun geurspoor achterlaten, dan zijn ze "iemand"
 • NiekNiek Super Moderator
  Hier het antwoord van de gemeente Utrecht:

  "Geachte heer NIek,

  Excuus voor mijn late reactie. Ik heb uw vraag over plantaardige olie
  voorgelegd aan TNO. Zij melden:

  "Vrachtwagens die op PPO rijden zijn in de basis gewoon diesel
  vrachtauto's. Zij kunnen hierop rijden in plaats van op 'gewone' diesel,
  omdat PPO grofweg dezelfde eigenschappen heeft als diesel. Echter, de
  emissies (NOx) gaan meestal zelfs ietsje omhoog. De uitstoot van fijnstof
  kan wat afnemen, maar er zijn aanwijzingen dat de fijnstof die uit de PPO
  truck komt wel slechter is voor de gezondheid."

  Bij de invoering van de milieuzones destijds heeft een aantal voertuigen
  met bepaalde eigenschappen een uitzonderingsstatus gekregen, Bijzondere
  categorieën. Omdat deze Bijzondere categorieën betrekking hebben op Euro
  III voertuigen, bestaat er vanaf 1 juli 2013 voor deze groepen voertuigen
  geen ontheffing meer.

  De categorieën waarvoor dit gold, waren:
  .voertuigen met een ongecertificeerd roetfilter;
  .voertuigen waarvoor een gecertificeerd roetfilter beschikbaar is, maar
  die om technische redenen niet past;
  .voertuigen waarvoor geen gecertificeerd roetfilter beschikbaar is;
  .voertuigen die rijden op Pure Plantaardige Olie (PPO) .

  Ze hadden toegang tot de milieuzones totdat ze 8 jaar worden, gerekend
  vanaf de Datum Eerste Toelating, maar uiterlijk tot 1 juli 2013. Voor deze
  bijzondere categorieën is het daarom nu niet meer mogelijk een aanvraag in
  te dienen.

  Om deze redenen geldt dat uw auto de milieuzone niet in mag.

  Met vriendelijke groet,
  Eddie van der Waard

  Mooi pech voor Utrecht: ga er niet meer heen. Waarvoor hebben we eigenlijk nog een roetmeting bij de APK ??

 • wodanwodan Super Moderator
  Aanwijzingen dat het PPO fijnstof slechter is voor de gezondheid. Slechter dan wat? Aanwijzingen?
  Straks zijn BBQ's ook verboden wegens fijn stof uitstoot...

  Roetmeting bij PPO wagens geeft... 0% roet... en wat meet een roetmeter? Juist, fijn stof.

  De groene leugen, ik walg er van.
 • Gerard4t PPO Newbie
  Ik vind het wel grappig dat er serieus ingegaan wordt op fijnstof, roet e.d. De norm die de gemeente hanteert is:diesels ouder dan 2001 en die norm gaat dus niet direct over de samenstelling van de uitlaatgassen, terwijl de mate van vervuiling wel het principe uitgangspunt schijnt te zijn. Diesels vanaf 2001 mogen dus wel de binnenstad in, ook als ze vervuilender* zijn dan diesels van voor 2001.
  * vervuilender wordt hier onder verstaan dat de fijnstofwaarde boven een bepaalde grens komt bij de gehanteerde meetmethode. Zou de meetmethode uitgaan van de schadelijkheid voor de gezondheid, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat echt oude diesels met grovere roetdeeltjes minder schadelijk blijken te zijn en dus alleen diesels van voor 1990 nog in de binnenstad mogen.
 • NiekNiek Super Moderator
  Mail aan: Expertise centrum schone lucht (ja het bestaat echt)  Goedendag,

  Ik ben naar u verwezen door Eddie de Waard van schonelucht Utrecht.

  In eerste instantie heb ik hem gevraagd of ik met mijn vrachtauto (bouwjaar 1983) lopend op plantaardige olie de milieuzone in mocht. Hij beweerd, dat voertuigen op PPO mogelijk slechter roetuitstoot veroorzaken dan voertuigen op diesel. Ik heb niet de indruk, dat de heer de Waard zich baseert op wetenschappelijk onderzoek.

  Ik heb hem daarna dezelfde vraag gesteld, maar dan voor biodiesel. Zoals bekend, is biodiesel een bijzonder schone brandstof, die ook nog CO2 neutraal is en door de voorstanders van een schoon milieu omarmd zou moeten worden. De roetuitstoot van biodiesel is in vele gevallen zelfs nihil.

  Omdat de gemeente Utrecht stelt, dat vrachtauto's de op een andere brandstof rijden dan op diesel, dacht ik vrijstelling te hebben om de milieuzone in te rijden. Voor auto's op PPO dus kennelijk niet (op basis van meningen ipv op feiten). De vraag is nu: is een voertuig (vrachtauto, bestelauto), die rijdt op 100 % biodiesel wel vrij om de milieuzone in te rijden.

  Ik begrijp best, dat het lastig is om in de praktijk het onderscheid te maken (de RDW heeft geen register van biodieselrijders), maar het gaat mij om het principe: schone voertuigen zouden ongeacht hun leeftijd wel de milieuzone in mogen.

  Hieronder een kopie van de mailwisseling met Eddie de Waard van Schonelucht Utrecht.

  vr.gr.
 • easy ridereasy rider PPO Junkie
  Heerlijk stukje leesvoer Niek. Ben erg benieuwd hoe e.e.a. gaat verlopen.

  Het lijkt er op dat men gewoon de regels gaat hanteren en geen uitzonderingen gaat maken, dat zou de makkelijke manier zijn voor een ambtenaar die niet weet waar het over gaat. Verstand van zake bij deze afdeling blijkt ver te zoeken...zoals gewoonlijk.
 • Man@workMan@work Livin' and Breathin' PPO
  Het is pure leeftijdsdiscriminatie!
 • NiekNiek Super Moderator
  edited May 2015
  nog een stukje van de KNAC (er loopt een rechtszaak):

  Tien bezwaren KNAC tegen milieuzone personenauto’s Utrecht

  De KNAC is voor schone lucht maar tegen deze milieuzone. De KNAC ontkent niet dat oudere dieselauto’s relatief vervuilend zijn, maar om de norm te halen kunnen er betere maatregelen worden getroffen. In de Utrechtse binnenstad gaat het slechts om een handvol auto’s, waarbij groepen zoals middenstanders maar ook invalidenvervoer hard worden getroffen.
  De invoering en handhaving van de milieuzone kost de gemeente Utrecht ‘all-in’ naar schatting 10-15 miljoen euro. Auto’s worden met de dag schoner en zuiniger. Als zo’n zone überhaupt nodig zou zijn, is deze dat binnen afzienbare tijd niet meer. Het gaat hier om symboolpolitiek die handenvol gemeenschapsgeld kost.
  Iedereen betaalt wegenbelasting om op de weg te mogen rijden. Als bepaalde auto’s geweerd worden is dat een vorm van discriminatie die haaks staat op de vrijheid om gebruik te maken van de openbare weg.
  In haar afwegingen heeft de gemeente niet alle groepen (weg)gebruikers meegewogen die bijdragen aan de vervuiling. Zo ontbreken bromfietsers, maar ook de binnenvaart. Kortom de afweging om oudere dieselauto’s te weren is onvolledig geweest.
  Het verkeersbord op basis waarvan nu gehandhaafd wordt, bestaat niet volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). De gemeente erkend dat ook impliciet door nu € 90,- te beboeten en als het bestaande bord voor milieuzones met personenauto’s is uitgebreid, deze boete te verhogen. Bestaande bekeuringen zijn dus niet rechtsgeldig uitgedeeld.
  De norm die nu als grens wordt genomen (ouder dan euronorm 3) wordt gebracht als ‘ouder dan 15 jaar’. Deze norm is om verschillende redenen niet juist:
  a. de norm is ontwikkeld als een norm om binnen de industrie auto’s te vergelijken en is nooit bedoeld voor milieuzones;
  b. in de verordeningen van de gemeente wordt gesproken over 15 jaar en onderliggend over de euronorm; dat is niet consequent;
  c. de gemeente stelt dat uit de RDW-gegevens de euronorm niet is af te leiden. De BOVAG heeft inmiddels laten zien dat dit niet juist is. Op basis van de RDW-gegevens kan wel degelijk de juiste euronorm worden vastgesteld;
  d. veel voertuigen met dieselmotor ouder dan 15 jaar hebben een (al dan niet gesubsidieerd!) roetfilter. Deze auto’s zijn dus veel schoner dan auto’s zonder zo’n filter. Dit is niet meegenomen in de berekening!
  De gemeente Utrecht laat nog steeds vuile stadsbussen rondrijden (40% is geen euronorm 6) terwijl volgens TNO met schone bussen de meeste milieuwinst is te behalen. Bovendien voldoen ook de streekbussen niet aan deze norm en die mogen gewoon de milieuzone in.
  De gemeente heeft toegegeven dat buitenlandse auto’s worden ontzien omdat daar geen kentekenherkenning voor is. Dat maakt de regel natuurlijk helemaal scheef. Nederlanders worden gediscrimineerd.
  Door per gemeente een aparte regeling voor milieuzones te scheppen, ontstaat er onduidelijkheid voor burgers. Met welke auto mag je een milieuzone nu wel of niet in?
  Uit de rapporten van de ADAC (Duitse ANWB) blijkt dat steden met een milieuzone niet schoner zijn dan steden zonder milieuzone. Het niet toelaten van deze rapporten (ze zouden niet van toepassing zijn op de specifieke situatie in Utrecht) is onjuist, waardoor er ook geen goede belangenafweging heeft kunnen plaatsvinden.

 • udoudo Super Moderator
  edited May 2015
  Als auto's op leeftijd gebaseerd de toegang wordt ontzegd wil ik geld vangen als ik zo'n oudere auto had.
  Ik betaal wegenbelasting voor heel Nederland.
  De auto is APK enzomeer goedgekeurd en overal toegelaten behalve bij zo'n gemeente zonder feitelijke onderbouwing.
  Niet dat mijn wagen te oud is maar het gaat om het principe...

  En ook omdat met dit dwaze idee de tijd vanzelf komt dat ook mijn karretje gediscrimineerd wordt.
 • NiekNiek Super Moderator
  Hier nog een antwoord van de overkoepelende milieuzonespecialist:

  Geachte heer ....,

   De milieuzone is aangegeven met een verkeersbord C22a. Aan dit bord zijn vrijstellingen gekoppeld. Voldoet u aan de criteria dan bent u vrijgesteld en mag u de milieuzones inrijden.

  Vrachtauto’s boven de 3500 kg zijn vrijgesteld voor de milieuzones als ze een euroklasse IV of hoger zijn, of als deze niet worden aangedreven door een dieselmotor. De gemeente Utrecht heeft dit vrijer vertaald door te zeggen dat men toegang heeft als op een ander brandstof dan diesel wordt gereden. Maar in de wetgeving wordt dus gesproken over de ‘aandrijving door een dieselmotor’. En van aandrijving door een dieselmotor is vermoedelijk bij uw voertuig nog steeds sprake.

   Uw voertuig met biodiesel zou een ‘aantoonbare’ gelijke emissie  moeten hebben als euroIV, voordat aan uw voertuig eventueel toegang tot de milieuzones zou kunnen worden verstrekt. Maar dat moet dan ook door de RDW als zodanig worden erkend dmv metingen en een aanpassing in de euroklasse van het voertuig in het kentekenregister. Daaraan zijn kosten verbonden. Bovendien is het de vraag of uw voertuig  inderdaad de emissie waarden van een Euro IV gaat halen. De heer de Waard gaf al aan dat de NOx mogelijk ietsje stijgt. In de bijgevoegde factsheets van TNO kunt u dezelfde verwachting teruglezen.  

  U geeft zelf al aan dat de RDW geen register bijhoudt van biodieselrijders. Het is dan ook voor ons oncontroleerbaar en dus niet te handhaven of u daadwerkelijk op de biodiesel rijdt. Uw voertuig staat bij de RDW vermoedelijk gewoon bekend als zijnde rijdend op diesel.


  In het verleden heeft er een mogelijkheid bestaan voor PPO-voertuigen ontheffing aan te vragen. Mede omdat het oncontroleerbaar is, is er voor gekozen dat loket per 1 juli 2013 te sluiten. Maar daarover was u al door de heer van der Waard geïnformeerd.
   

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


  Bijgevoegd nog een leesbaar artikel van TNO/CE Delft


 • NiekNiek Super Moderator
  edited June 2015
  Toch maar even de moeite genomen een antwoordje te geven:

  Mevrouw,

  dank voor je reactie.
  Als u het TNO/CE Delft rapport goed leest, dan zult u tot de conclusie
  komen, dat biodiesel uit reststromen bijna net zo goed presteert op milieu en klimaat als
  elektrisch aangedreven voertuigen. Om dan van een individu te vragen zijn wagen te laten keuren
  is wat veel gevraagd. Het systeem, in dit geval de RDW en de gemeenten, hebben niet
  voorzien, dat er milieubewuste mensen zijn, die niet over één kam geschoren willen worden
  met dieselrijders. Alleen omwille van controleerbaarheid is toegang tot een milieuzone niet
  mogelijk. In plaats van het promoten van het gebruik van milieutechnisch en klimaattechnisch
  verantwoorde brandstoffen, wordt de gebruiker daarvan bestraft (extra kosten voor een
  keuring of ontzegging van de toegang).

  Beter van niet


  Hiermee is voor mij de kous af. Danmaarnietnaarutrecht
 • Man@workMan@work Livin' and Breathin' PPO
  Ben ik even blij dat mijn dochter een kamer heeft gevonden buiten de betaaldparkeer- en mogelijk ooit milieu-zone van Nijmegen. :)>-
 • NiekNiek Super Moderator
  Mevrouw,

  Ik heb nog een nabrander voor je:

  Je hebt mij verkeerd geinformeerd:
  De RDW voert geen metingen uit en kan voor alle voertuigen geen euronorm afgeven. Dus ook niet voor mijn voertuigen!!
  e.e.a. naar aanleiding van een telefoongesprek, dat ik vandaag had met de technische dienst van de RDW.

  vredelievend groet,

  Niek

 • wodanwodan Super Moderator
  Respect Niek dat je even tegen wat onnadenkende schenen trapt... ze verdienen het.
 • Man@workMan@work Livin' and Breathin' PPO
  Grmbl.
  Donderdag promotie van m'n nichtje in (gues what?) Utrecht. Hartje Utrecht, Domplein.

  De laatste km's doen we dus lekker met de trein.
  Dat zal ons niet eens zo veel schelen aan reistijd en parkeerkosten.
 • easy ridereasy rider PPO Junkie
  Hoe denk Tamatgreen het rijden op ppo voor elkaar te kunnen krijgen in de milieuzones? Ik lees dit op hun website.

  "Diverse grote steden in Nederland, zoals Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Rotterdam, Breda, den Bosch, Tilburg en Maastricht hebben milieuzones ingesteld in hun stad. Dit houdt in dat oudere diesels hier niet in mogen. De eigenaar zou dan gedwongen zijn zijn voertuig op te ruimen. Puur plantaardige olie (PPO) als brandstof biedt uitkomst! Wordt een vervuilende oude diesel omgebouwd naar PPO dan kan de eigenaar toestemming krijgen van de gemeente wel zo'n zone binnen te gaan. Dit is wettelijk bepaald door het ministerie van VROM. Op deze manier kan de eigenaar de gehele stad weer in."

  http://www.tamatgreen.nl/article.php?story=20080301155007126
 • NiekNiek Super Moderator
  edited July 2015
  Tamatgreen heeft wel een heel bijzondere benadering:

  "Geachte heer,
  Graag een duidelijke stelling van mij waarvan u vindt dat deze niet juist is.
  Onze informatie komt van diverse kenniscentra en forums lezen wij niet.
  Met vriendelijke groeten,
  Jaap Tazelaar "


  Ik heb hem een mailtje teruggestuurd: als hij niet de moeite wil nemen om zich nader te informeren, laat hij de fouten toch gewoon staan. Beetje slechte reclame voor Elsbett

 • wodanwodan Super Moderator
  Ik lees hier: http://www.ppo.nu/chocolade/index.php?p=/discussion/2880/eindelijk-erkenning-ppo/p1
  dat er wel contacten zijn geweest met de VROM... en dat is het een beetje.
 • Voorlopig wil men in Nederland de milieuzones weer afschaffen.

  http://nos.nl/artikel/2075894-kamer-wil-af-van-milieuzones-voor-auto-s.html

  zo een milieuzone is op zich al onzin omdat onderzoek nu ook heeft aangetoond dat het geen verschil in luchtvervuiling maakt. We hebben het hier dan nog niet over discriminatie en verkeersborden die niet goedgekeurd zijn bij wet.
Sign In or Register to comment.