Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

Het idee van PPO en de ervaringen hiermee vanaf 2001 !

Solaroilsystems uit het Friese Boijl zijn de bioniers die PPO in Nederland in 2001 hebben geïntroduceerd.
Ook de naam PPO = Pure Plantaardige Olie, is door hen bedacht en Europees geaccepteerd. ( Er is een Europese PPO Standaard)
Wij hebben indertijd  ( 2003) een accijnsvrijstelling voor PPO gekregen met als einddatum december 2010.
In die tijd hebben wij meer dan 300 voertuigen( bussen, Trucks, personenauto's  WKK's etc. op PPO aangepast..
De bekendste daarvan was Mc.Donalds.
Wij bouwden een oliemolen samen met de Groningse boeren, terwijl de Friezen er een bouwden die 10 keer zo groot was met een capaciteit van 30.miljoen liter PPO/jaar. Ter zelfder tijd bouwden de Limburgers een oliemolen in Horst, waarmee we ook samengewerkt hebben.
De boeren teelden koolzaad als voorvrucht gewas voor granen,die ze vervolgens naar de oliemolen brachten om er PPO en hoogwaardig eiwitrijk krachtvoer van te maken.
Wij hebben 20 monteurs opgeleid die onze technische systemen ( 2-tank en 1 tank systemen) in dxe voertuigen aanbrachten Er is nimmer een schade geweest, en Trucks haalden gemakkelijk 1 miljoen km. op PPO, terwijl we zelf meer dan 600.000 km op PPO hebben gereden..
In 2011 kwam er een abrupt einde aan onze activiteiten omdat het Ministerie van Financiën een verlenging van de accijnsvrijstelling introk, en daarvoor de Europese Unie als schuldige aanwees, terwijl zijzelf bij de EU de accijnsvrijstellingsverlenging hadden ingetrokken. Dit is via een latere WOB procedure vastgesteld. Ons idee is dat oliemaatschappijen die voortdurend bij de Ministeries lobbyen ons initiatief om zeep hebben geholpen. Zeker nadat wij zo succesvol bleken, en meer dan 1500 aanvragen hadden liggen voor het aanpassen van vrachtauto vloten, waarvoor we een accijnsvrijstelling aanvroegen van 85 miljoen liter/jaar.
Alle aspecten van koolzaad/PPO van teelt tot uitlaat zijn ons bekend, waarbij wij altijd nauw hebben samengewerkt met onze Duits partners.
We beschikken over veel documenten en onderzoeksresultaten die ons verhaal ondersteunen.
Nu dieselolie onder vuur ligt, en de bijen en insecten stand ter bevruchting van de gewassen het lootje leggen door o.a. gebrek aan voldoende honing gewassen ( zoals koolzaad) is er wellicht een mogelijkheid opnieuw de politiek te interesseren om PPO weer nieuw leven in te blazen.
Van de Ministeries mag je geen steun verwachten omdat zij uitsluitend naar de financiële aspecten kijken.
Hoewel wijzelf niet meer de kracht/financiën hebben op dit traject in te gaan willen we graag dit forum helpen om PPO nieuw leven in te blazen.
Met duurzame groeten
Hein Aberson

Comments

 • wodanwodan Super Moderator
  Leuk om lezen enerzijds, anderzijds op het einde staat iedereen het huilen nader dan het lachen.
  Het gaat over geld en niets anders. Wanneer alle oceanen dood zijn, alle bomen gekapt, alle lucht vervuild
  zal men pas beseffen dat geld niet eetbaar is.

  "Let them march all they want, as long as they continue to pay their taxes." - Alexander Haig

  ...
 • Ik ben bang dat die lieve doch naive jongens en meisjes uit den haag aan de leiband lopen van de oliemaatschappijen.

  De oliemaatschappijen leveren hun ook hun drugs, namens de accijnsheffing.

  En pak een drugs verslaafde maar zijn drugs af.

  Dat word een strijd

  We kunnen een paar dingen doen,of ze allemaal

  De zeer wereldvreemde mileu organisaties opnieuw gaan benaderen, van mileu defensie tot greenpease.
  En die hebben hun tentakels in de politiek en vreten uit de subsidie ruif

  Met een eenvoudig jip en janneke verhaal.

  De politiek weer opnieuw gaan benaderen, je moet zo denken de 2 kamer is de kweekvijver voor baantjes jagers dus die mensen van vroeger zijn  vast al 3 baantjes verder, of zitten thuis met een wacht geld regeling.

  Zou dit dossier van hoe ze de accijns vrijstelling de nek hebben omgedraaid niet wat zijn voor een onderzoeksjournalist programma op de tv.

  Ik weet of dat nog bestaat,op de buis daar ik al jaren niet meer naar de links bevoogende  publieke omroepen kijk.

  Maar er is zeker werk aan de winkel,Er moet een actie plan komen, per doelgroep, in jip en janneke taal

  Nu heb ik vroeger bijna letterlijk ijskasten aan eskimos verkocht

  Dus ik ben bereid om mee te denken en te helpen, want we hebben maar 1 planeet, en hoe minder olie we nodig hebben is goed voor ons , onze kinderen en kleinkinderen en voor onze planeet allen op alle gebied.

  Met iedere dollar die we uitgeven aan olie steunen we 9 van de 10 regimes waar ik echt niet op vakantie durf.

  Dat moest al genoeg reden zijn voor ieder een in de politiek buiten het mileu verhaal natuurlijk.

  Peerke
 • NiekNiek Super Moderator
  Vorig jaar is de accijns op biobrandstof (ppo en biodiesel) voor verwarmingsdoeleinden ook onder de accijnsregels gekomen. De douane zegt, dat dat door de EU is opgelegd. Ja die smoes kennen we. Al mijn pogingen om de politiek en de ambtenarij zover te krijgen om hierover na te denken (ppo als motorbrandstof en voor verwarming) zijn op niets uitgelopen. Ook als je ppo gebruikt om stroom op te wekken, moet je het volle pond aan accijns betalen (gelijk aan minerale olie). Daarmee wordt PPO bewust van de markt verdrongen. Datzelfde geld voor biodiesel.
  Daar zijn een aantal oorzaken voor:
  1. De oliemaatschappijen willen geen concurrentie
  2. Aanpassing van accijns aan klimaatneutrale brandstoffen kost veel te veel geld
  3. Zolang er geen aparte categorie bij de RDW is, zijn controles op bijv. milieuzones niet mogelijk
  4. De politiek is bang voor het "voedsel effect" : opstoken van eten in een dieselmotor.
  5. De meeste bestuurders hebben geen idee wat plantaardige olie is (wel subsidie op pelletkachels, maar geen subsidie op ppo kachels)
  6. zo is er nog wel wat meer te noemen.

  IK ben zelf zover, dat ik 0% vertrouwen meer heb in politici die iets voor het klimaat willen doen: ze willen wel, maar het mag niks kosten. Korte termijn denken overheerst.
  Verder heb ik ook weinig vertrouwen in de burger, die iets voor elkaar wil krijgen. Denkt u maar aan het fiasco rond de oldtimers: alle oldtimer riders vonden het niks, maar in Den Haag waren er 20 protesterenden, die zich op een achteraf terreintje moesten vervoegen.

  Ik ben zelf zover, dat ik alleen mee doe met protesten en acties als dat een echt harde actie is: laten we maar eens een paar duizend liter ppo voor de 2e kamer uitgieten. Ik doe mee als er tenminste 500 man meedoen.


 • @ Niek. De argumenten die jij noemt zijn waar en duidelijk. Het echte probleem zit hem in de ondeskundigheid en machteloosheid van vele leden van ons parlement . Daar zitten vooral mensen die niet op kwaliteit /deskundigheid worden gekozen maar op politieke ambities, en vooruitzien naar een mogelijke mooie bestuursbaan . Indien zij zich zouden inspannen om een toekomst scenario voor Nederland te maken, zou het PPO verhaal er heel anders uitzien. Wordt vervolgd ! 
 • Ik denk dat we een keertje moeten saman komen een keer op iets te bedenken

  En dan een actie plan maken

  Peerke

  En dan wel komen he als je beloofd te komen
 • Is er misschien niet een andere weg.
  Wat zou er gebeuren als je met medeweten van de douane levert zonder accijns af te dragen, oftewel een proces uitlokken.
  Natuurlijk wel zorgen dat het genoeg media aandacht krijgt.

  Allereerst wil ik mensen gaan benaderen om ook op dit forum te schrijven, vanuit onze werkzaamheden op PPO gebied ken ik er aardig wat.
 • udoudo Super Moderator
  Qua politiek: democratie is al lang gefaald en lijkt irreparabel.
  Zie b.v. de stemming(en) inzaken de sleepwet, de karige aanpassingen na het referendum en het nu actief zijn van de ongewijzigde wet. Niemand wil kennelijk toegeven hoe gevaarlijk en bedreigend deze wet is voor het functioneren van een democratische rechtsstaat.
  Wat is dan de controlerende functie van de volksvertegenwoordiging?

  Daarnaast, inzake PPO en soortgeliken: de illusie dat we de wet kunnen veranderen met een proefproces of anderszijds is exact dat, al hoop ik natuurlijk anders.
  Zoals nu opereren is wat dat betreft praktischer.
 • Voor diegenen die de stille hoop hebben de regelgeving voor PPO te kunnen veranderen moet ik helaas berichten dat dit onder het huidige staatsregime vrijwel onmogelijk is. PPO zijnde een "natuur product" zonder chemische bewerkingen is in 2006 als,  en nu komt het :" als minerale olie " eenzijdig door het Ministerie van Financiën opgenomen in de accijns wetgeving en daardoor accijnsplichtig !!
   GN Nrs. (PPO) : 1507 tot en met 1518, indien deze zijn bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als brandstof voor verwarming; .Binnen de Europese wetgeving  zijn "GN"-codes echter autonoom, en de vraag is of Nederland c.q. Europa hier niet de fout ingaan.Je kunt m.i. een natuurproduct niet opeens bestempelen als een minerale delfstof, om daarmee accijnzen/belastingen binnen te halen.  Kennelijk zit de belastingwetgeving anders in elkaar dan het gezonde verstand en de oorsprong der dingen. Mocht je een proefproces willen uitlokken dan huurt het MinFin. de allerduurste ( w.o. Shell) advocaten in om kromme zaken recht te praten. De rechter kijkt alleen naar wet-en regelgeving, en zal hoewel hij het met je eens kan zijn zich moeten houden aan die wet-en regelgeving. Maar..., er ontstaat zo langzamerhand een ander beeld omtrent energie , klimaat en kwaliteit van leven.  Veel mensen gaan al over op zonne-energie, en wind-energie, plastic zakken en plastic( Olie) materiaal zullen worden vervangen door milieu vriendelijker materialen. Slechts met medewerking van milieubewuste politiek partijen ontstaat er wellicht een mogelijkheid om ook PPO weer op de agenda te zetten, als een "eigen "Europese brandstof voor dieselmotoren met een CO2 reductie tot 80% van akker tot uitlaat. Het is de enige , legale weg om  het Haagse bastion open te breken.

 • Dus als ik het goed begrijp moeten we naar brussel en niet meer naar den haag

  Maar ik denk dat we dan beiden moeten doen.

  Gewoon een kort half a viertje opstellen met verwijzingen naar de onderliggende rapporten. en dan daar mee de boer op.

  Peerke

 • NiekNiek Super Moderator
  En vergeet niet: ook de milieubeweging is tegen !! Zij maken geen onderscheid tussen gpo en ppo. En prat helemaal niet over biodiesel. Hoe komt dat ?? ook de milieubeweging is om de tuin geleid. Mijn pogingen om Urgenda voor dit probleem te interesseren ?? Niente krente: geen enkele reactie. Wij zijn als doelgroep gewoon te klein en ook zij snappen het niet. Nogmaals: ik doe allen mee met protest als er 500 man naar den haag willen er daar de boel even gaan glad strijken met gpo.
 • ericzwiepericzwiep Livin' and Breathin' PPO
  Niek: ook dat protest zullen ze zien als milieudelict. aantasting leefmilieu => veiligheid, waterzuiveringsinstallatie verontreiniging en zo zullen ze nog wel meer weten te vinden.
 • @Niek ,  : Correctie : Urgenda in de persoon van Marjan Minnesma staat achter PPO ( en koolzaadteelt)  als milieuvriendelijke vervanger voor fossiele dieselolie.Heb met haar persoonlijk contact.
  Ik merk nogal wat onvriendelijke en schampere opmerkingen op dit forum welke uit frustratie voortkomen. Ik heb daar wel begrip voor, maar je boekt daarbij niet het resultaat wat je zou wensen. Dus laten we de zaak positief gaan benaderen, en dan bedoel ik : op argumenten punten scoren"!!
  Ik heb geprobeerd een paar bijlagen naar dit forum te sturen, dat is niet gelukt. 
  Is de moderator in staat om dit euvel te verhelpen ?
 • welke politeke club is zij

  Dan moeten we een kort in jip en janneke taal iets opstellen waar zij en wij de boer op kunnen  Peerke
 • NiekNiek Super Moderator
  edited May 7
  Justus,
  als je mij de bijlagen stuurt, dan zal ik proberen die op de site te zetten. Toch wel vreemd: als ik Urgenda benader: geen respons !!
 • NiekNiek Super Moderator
  Verder vraag ik mij af of de kamerleden zich bewust zijn van de misleidingen door de wetgever inzage het per definitie gelijkstellen van GPO-Biodiesel met minerale olie.
 • Dan moeten wij de kamerleden voorlichten opleiden 

  Peerke
 • NiekNiek Super Moderator
  Denk je dat ze willen luisteren dan ??
 • Ik denk ik moet beter zeggen ik hoop dat nu bij de politici het begint te dagen dat iedere euro cq dollar uitgeven aan olie dat wij daar regimes mee  steunen, waar  ik zeker, en die lieve doch naive jongens en meisjes uit de randstad daar nooit op vakantie durven.

  Dit moet voor een normaal denkend mens alleen al genoeg zijn.

  Dit moet voor alle mensen die mensen rechten hoog in het vaandel houden ook al genoeg zijn.

  En dan praten we dan nog niet eens over het mileu van onze planeet,

  En dan praten we nog niet eens voor dat we de bijen meer overleverlings gewassen zijn

  Ik denk als we een keer een brainstrom sessie houden dat we nog meer kunnen verzinnen.

  Dan een actie plan opstellen en dan knallen ik bedoel dus geen vuurwerk of andere revolutionaire daden.

  Maar gewoon iedereen netjes benaderen.

  peerke
 • Niek, laat me even weten hoe ik die documenten bij je krijg !
 • Als het nu zo is dat Nederland de accijnsvrijstelling ten onrechte heeft ingetrokken is er dan niet een loket in Europa waar we terecht kunnen?
  Verder denk ik dat we ons echt goed moeten organiseren, het feit dat sommigen van ons, waaronder ikzelf, geen gehoor krijgen bij instanties zegt genoeg.
  Ze zien ons gewoon als een stel hobbyisten die een beetje aan hun auto prutsen. Daarom denk ik dat we niet moeten blijven hangen in gescheld op de overheid maar als degelijke organisatie naar voren moeten treden. 
  En het zou helemaal mooi zijn als er iemand uit de politiek achter ons staat.
 • Ik ben het geheel met U eens.

  Peerke
 • wodanwodan Super Moderator
  Aan alle goedgelovigen die denken dat ze iets gaan veranderen wens ik veel sterkte, ze gaan het nodig hebben.
  Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik niet meer tegen iets in ga, maar buig. De bierkaai is altijd sterker.

 • Helaas is Europa geen optie, om daar verhaal te halen. Brussel heeft bepaald dat ieder EU-land zijn eigen belastingregime mag uitvoeren.Daarom kan Nederland de grote Internationale bedrijven belasting technisch bevoordelen, en de burger en MKB bedrijven hiervoor de rekening laten betalen. En kan Nederland vrijwel iedere belastingmaatregel nemen zonder daarbij rekening te houden met Europa. In feite is Europa een grote mislukking als het gaat om burgerrechten en burger gelijkheid in de Europese Unie, dat wordt geleid door mensen die wij niet hebben gekozen, en die wij niet kennen. De 45000 mensen die hier ieder maand hun geld ophalen worden echter wel door ons betaald.! 
  En voor meneer Wodan nog een tip, hoe meer je buigt hoe eerder je breekt !
  Als je een organisatie wilt opbouwen, en de Staat als tegenstander hebt,  bereid je dan voor op een hard gevecht, waarbij de Staat vooral sluwe en unfaire middelen zal gebruiken. 
  Maar niets is onmogelijk, je zult echter eenheid en doorzettingsvermogen moeten tonen, 
  En dat is in Nederland tegenwoordig ver te zoeken.
  Maar....., er is een klimaatverdrag !
  En ook Nederland zal zich daaraan moeten houden.
  PPO is bij uitstek een oplossing voor het verminderen van CO2 en gevaarlijke fijnstof emissies. 
  Er komt enig moment dat de verkeer-en vervoerssector ( 20% van alle CO2 emissies) gedwongen wordt keuzes te maken.
  Als we deze sector mee kunnen krijgen dan zitten we met de Staat aan tafel !
 • kijk jongens we moeten deze strijd verder voeren voor het belang van onze kinderen

  we moeten met een half a viertje komen in jip en janneke taal

  Logistiek nederland die willen blijven rijden de rai iedereen wil zijn autootje niet kwijt.

  Peerke


 • Jammer Wodan, het zal namelijk hier niet bij blijven, de overheid zal steeds meer zijn grip op je willen laten gelden.

  En die bierkaai, die slopen we met z'n allen!!!
 • als ze vandaag een manier vonden op accijns te heffen op ademhalen dan deden ze dat gisteren al

  Peerke
 • udoudo Super Moderator
  Al aan de CO2 gekte gedacht?
 • udoudo Super Moderator
  Een gebeurtenis om een statement te maken?
  Wagen moet wel voorzien zijn van info dat het echt fossiel-vrij rijdt...

Sign In or Register to comment.