Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

Frituurolie (WVO) het nieuwe Mekka?

Marcodem PPO Burner
edited June 2008 in Wetgeving Belgie
In de andere thread over belgische defiscalisering lees ik teleurstellende berichten voor het rijden op ppo. De staat is duidelijk niet geïnteresseerd om de markt van vrijgestelde accijnzen brandstoffen veel ruimte te geven. Ergens ook wel begrijpelijk wanneer je beseft dat accijnzen en btw de meest interessante bron van inkomsten zijn voor de staat in vergelijking met bijvoorbeeld lasten op arbeid, die onze producten en diensten te duur maken voor export, of lasten op kapitaal die gemakkelijk te ontduiken zijn.

Accijnzen op brandstoffen zijn goed, de staat zou er goed aan doen deze nog te verhogen zodat:
- Mensen reeds gewoon worden aan een hoge brandstof prijs die er hoogstwaarschijnlijk zal aankomen wanneer onze globale daling in olieproductie begint. (google, de hubbert curve)
- Mensen nu al financieel verplicht worden om energiezuinig te werk te gaan
- De staat een mooie extra bron van inkomsten heeft die ze kan gebruiken om te investeren in onze energiesector zodat we voorbereid zijn op de komende oliecrisis.

Uiteraard, het vrijstellen van accijnzen op brandstoffen die niet teren op de eindige fossiele brandstoffen is een verstandige zet. Dit enkel en alleen om het financieel aantrekkelijker te maken voor de gebruiker zodat deze industrie kan groeien, en hopelijk reeds een stevige basis heeft op het moment dat we onze globale daling in olieproductie beginnen.

Desalnietemin, het argument dat op het moment dat de olieprijzen de lucht in schieten, alternatieve brandstoffen automatisch interessanter worden, ook zonder accijnsvoordeel, is ook geldig.

En dat laatste scenario is reeds van toepassing op .... frituurolie!
Indien je zelf gaat tanken bij het frituur kost het je per liter:
- 10 cent aankoopkost (soms zelfs gratis)
- 39 cent accijnzen
= 49 eurocent per liter.

Geen enkele andere brandstof die met accijnzen dergelijk prijsniveau kan halen. Nu niet en in de toekomst zeker niet.

Dat dit doe het zelf zaakje niet voor iedereen is weggelegd is evident maar voor deze community, die bestaat uit doe het zelvers, lijkt het me een goede zaak van zich hierop te focussen in plaats van op ppo.


Hieronder vind je een reactie van het OVAM, verantwoordelijk voor afvalverwerking in Vlaanderen.
Geachte,

Is het in België toegelaten om gerecycleerde frituurolie te gebruiken als brandstof voor je diesel motor?

Mijn onderzoek heeft uitgewezen dat het in België wettelijk is toegelaten om op ppo (pure plantaardige olie) en 100% biodiesel te rijden maar dat dit fiscaal niet zo interessant is omdat je bovenop de aankoopprijs ook nog je taxen dient te betalen. Dit dien je zelf te regelen met de douane.

Mijn vraag aan jullie, mag ik net hetzelfde doen met gerecycleerde frituurolie, ze gebruiken als brandstof en aangeven aan de douane of is hier een andere regeling geldig? Gerecylceerde frituurolie staat geregistreerd onder de groene lijst van producten bij OVAM. Is hieruit af te leiden of het is toegestaan of niet of dien ik hiervoor andere instanties aan te spreken?


Veel dank voor u tijd en energie,

Vriendelijke Groet,
Marc De Mesel


----------

Geachte,

Gebruikte frituurvetten en -oliën (GFVO) afkomstig van horeca, restaurants, ...staan inderdaad op de groene lijst voor wat betreft in- en uitvoer.
Gebruikte frituurvetten en -oliën afkomstig van particulieren (containerparken,...) staan op de oranje lijst wat betreft in- en uitvoer. Concreet betekent dit dat als je deze GFVO naar het buitenland wil brengen, je daar toestemming dient voor te hebben (=kennisgevingsdossier dat je moet indienen). Of ze op de groene lijst of op de oranje lijst staan, betekent dus niet dat je ze al dan niet mag gebruiken als brandstof voor je dieselmotor.

Indien u de gebruikte frituuroliën zou opzuiveren en opslaan heeft u een milieuvergunning nodig onder de rubriek 2.2.2. (opslag en mechanische behandeling) (met een opslagcapaciteit van max 100 ton: klasse 2; meer dan 100 ton: klasse 1).
Indien u deze opgezuiverde oliën zou mengen met diesel (je mag maximum 5% bijmengen) en dit mengsel blijft voldoen aan de normering voor diesel (EN 590), dan is dit in orde. U zal dan wel voor de hoeveelheid opgezuiverde olie die u zal gebruiken, accijnzen moeten betalen aan de douane (voor gebruik; net zoals voor koolzaadolie).
Indien u met dit mengsel niet voldoet aan de normering voor diesel, dan betreft dit een afvalverbranding en dient u te voldoen aan de verbrandingsemissievoorwaarden, wat in praktijk niet doenbaar is.

Indien u gebruikte frituuroliën ook zou omesteren (biodiesel) dan heeft u een milieuvergunning nodig onder rubriek 2.2.5. (opslag en fysico-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling) ( opslagcapaciteit tot en met 1 ton: klasse 2; vanaf 1 ton: klasse 1).
Om deze biodiesel te mogen gebruiken, dient u te voldoen aan de normeringen voor biodiesel (EN 14 214). Voor het rijden op zuivere biodiesel, heeft men in praktijk echter een aangepaste motor nodig.
Eventueel kan dit wel bijgemengd worden met gewone diesel (tot maximum 5%). Ook hierbij moet je dan voldoen aan de normering voor diesel.


Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien u hier nog verdere vragen over heeft, kan u gerust contact met me opnemen. Ik heb immers nogal ruim geantwoord, in de veronderstelling dat u effectief een bedrijf gaat opstarten. Indien nodig kan ik u enkele contacten doorgeven betreffende de verkoop en het mengen van biodiesel.


Met vriendelijke groeten,

Mieke De Schoenmakere

OVAM
Afvalstoffenbeheer-Biologische afvalstoffen
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen
tel. 015/ 284 344
fax.015/ 284 349
[email]mieke.de.schoenmakere@ovam.be[/email]
www.ovam.be

--------


Geachte Mevrouw De Schoenmakere,

Hartelijk dank voor u informatieve en snelle reactie. Het is inderdaad mijn bedoeling om hier een bedrijf rond te starten. Immers volgens mijn informatie kunnnen we ons het komende decenia verwachten aan zeer hoge olieprijzen.


Mag ik uit uw antwoord afleiden dat rijden op 100% GFVO (gezuiverd weliswaar, met aangepaste motor) in België wettelijk verboden is, ook al betaalt men de accijnzen? Dat zou een vrij unieke wet zijn want in de meeste landen vormt dit wettelijk geen probleem, zolang men de tax maar betaald.

België heeft een groot potentieel voor het rijden op GFVO. Met zijn frietkot cultuur is er immers een zeer groot aantal van aanwezig. De hoeveelheid frituurolie wordt geschat door 50.000 ton per jaar. De meeste van die GFVO worden nu geëxporteerd voor de veevoederindustrie en de biodiesel productie, voornamelijk in Duitsland. Deze materie zou veel nuttiger besteed kunnen worden in eigen land. Immers met zo'n massa GFVO kunnen we een 30.000 auto's laten rijden.

Het zou werkelijk zonde zijn dat deze kostbare GFVO omwille van een ondoordachte wetgeving voor een te goedkope prijs wordt geëporteerd en dat wij ondertussen dure verse koolzaadolie moeten invoeren om onze eigen auto's milieuvriendelijk te laten rijden.

Wat zo mooi is aan GFVO is dat je het niet moet omvormen tot biodiesel alvorens je het kan gebruiken in een diesel motor. Wel is het zo dat je dan je motor dient aan te passen indien je op 100% GFVO wil rijden, maar je zal in ruil daarvoor de goedkoopste brandstof kunnen gebruiken die er is, zelfs met accijnzen. Immers de omvorming naar biodiesel kost energie, energie dat steeds kostbaarder wordt, bovendien creër je nog eens een uiterst giftig product.

GFVO kan volgens mijn marktondertzoek gezuiverd geleverd worden aan huis voor 30 cent de liter (per bestelling van 1000 liter). Daar kan dus dezelfde accijns bovenop van diesel 36 cent/liter + BTW (21%), en dan zit je nog aan een competitieve prijs van 80 cent de liter, in vergelijking met diesel dat nu reeds bijna op 1.1€ per liter staat is dat een besparing van 30 cent de liter. Afhankelijk van het liter verbruik en het aantal kilometers is de ombouw investering er bij grote gebruikers zeer snel uit.

GFVO kan ook gebruikt worden als alternatief voor stookolie, dat door de hoge olieprijzen als eerste onbetaalbaar wordt voor de mensen.

Ergens las ik dat Bruno Tobback, federaal minister van leefmilieu, een onderzoek aan het voeren is rond het rijden op GFVO in België. Ik kon hier tot nogtoe spijtig genoeg niet meer informatie rond vinden.

Volgende vragen had ik je graag gesteld:

Kan u me meer info geven rond welke wetgeving het rijden op 100% GFVO verbiedt? Wanneer is deze wet er gekomen?

Heeft OVAM cijfers over de totale beschikbare hoeveelheid GFVO per jaar van particulieren en van horeca en voedingsindustrie in België?

Heeft OVAM meer info rond de intenties van Bruno Tobback om GFVO anders te gaan categoriseren zodat het kan gebruikt worden als brandstof?

Indien de wetgeving het werkelijk onmogelijk maakt om 100% GFVO te gaan hergebruiken als brandstof is het beste alternatief er inderdaad biodiesel van te maken. Graag had ik ingegaan op je aanbod om me in contact te brengen met mensen die bezig zijn met de verkoop en het mengen van biodiesel.

Hartelijke Groet,
Marc De Mesel

-------------
Vervolgens heeft ze mij telefonisch geantwoord dat ze inderdaad geen weet heeft van een wet die het verbiedt, maar dat indien je het zelf thuis wil opslaan je een milieuvergunning nodig hebt.

Dat is natuurlijk zeer onhandig. Maar wat als je het zelf niet thuis opslaat en rechtstreeks gaat tanken bij het frituur? Hebben horeca zaken een milieuvergunning nodig? Nog niet gecheckt maar ik vermoed sterk van niet.

Van het ministerie van leefmilieu kreeg ik volgende reactie op zelfde mail:

Geachte Heer,


Gelieve ons te verontschuldigen voor de bedenktijd, maar deze vraag overstijgt enigszins de traditionele opdrachten van de administratie en houdt eveneens beleidsopties in, waarvoor we op een hoger niveau dienden te rade te gaan.
Daarbij heeft de vakantieperiode de beschikbaarhaid van onze informatiebronnen wat verstoord.

Antwoord:
1. Voertuigen moeten voldoen aan emissie-eisen. Het gebruik van gerecycleerde frituurolie waarvoor geen kwaliteitsnorm bestaat in tegenstelling tot benzine en diesel is niet aangewezen gelet op het feit dat voertuigproducenten over het algemeen niet garanderen dat emissie-eisen worden nageleefd en ook geen garanties geven inzake motorlevensduur.

Zeker indien gerecycleerde frituurolie niet teveel onzuiverheden bevat kan men op basis van gerecycleerd frituurolie via een chemisch procédé vrij vlot een product vervaardigen dat voldoet aan de norm EN 14214 (ook wel veresterde biodieselnorm genoemd of FAME) waarvoor sommige producenten wel garanderen dat emissie-eisen worden nageleefd en zekere garanties geven inzake motorlevensduur.

Minister Tobback heeft aangekondigd dat het gebruik van frituurolie en gerecycleerde vetten en oliën als biobrandstof ging onderzocht worden wat ruimer is dan motorbrandstoffen (omdat er bijvoorbeeld ook stationaire toepassingen onder vallen).

2. De fiscale wetgeving in het bijzonder de accijnsreglementering inzake motorbrandstoffen moet eveneens gerespecteerd worden. Hiervoor moet u echter te rade gaan bij de FOD Financiën.


Met vriendelijke groeten,Anne Pauwels
Attaché

Directoraat-generaal Leefmilieu
mail: [email]anne.pauwels@health.fgov.be[/email]

Tel 02 524 95 00
Fax 02 5249604
Victor Hortaplein 40 Bus 10
Bureau 2C 42
1060 Brussel
Lees tussen de regels dat het idd nog niet verboden is hoogstwaarschijnlijk omdat het een nieuw fenomeen is.

Dat deze zaak nog niet gesloten is, is duidelijk. Maar wat wij kunnen doen is het volgende:

Gaan rijden op frituurolie en braaf onze accijnzen hierop betalen. Zo zal de overheid zien dat dit ook voor hun een interessante zaak is, immers er komen extra nieuwe inkomsten in de kassa. Gedeeltijk verloren inkomsten aan diesel accijnzen maar ook extra inkomsten omdat er meer liters zullen worden geconsumeerd door deze frituurolie drivers die goedkoper en dus meer kilometers kunnen doen.

Een ander zeer positief element is dat het grote aantal horeca zaken dat nu zo goed als niets verdient aan hun frituurolie een extra bron van inkomsten zal verwerven omdat de frituurolie drivers wel degelijk meer geld voor deze waardevolle oliebron over hebben dan hetgeen ze er nu voor krijgen van de recyclagebedrijven.

Eenmaal het rijden op frituurolie ingeburgerd geraakt en reeds vele horeca zaken er een goed centje aan verdienen zullen ook zij hun lobbying power in de strijd werpen om te voorkomen dat de overheid deze lucratieve business bemoeilijkt.

De frituurolie profeet
«1

Comments

 • v-subv-sub PPO Burner
  edited November 2005
  alleen spijtig dat de horecazaken die met olie bakken zeldzaam zijn in belgie, de meeste frituren +snackbars bakken met vet (althans in mijn buurt)wat voor rme productie waarschijnlijk geen probleem vormt,oliebronnen :wink: zijn wel,rusthuizen, visboer,smoutebollenkraam,chinees restaurant en misschien zie ik nog wat over het hoofd.
 • Marcodem PPO Burner
  edited November 2005
  [quote=v-sub]alleen spijtig dat de horecazaken die met olie bakken zeldzaam zijn in belgie, de meeste frituren +snackbars bakken met vet (althans in mijn buurt)wat voor rme productie waarschijnlijk geen probleem vormt,oliebronnen :wink: zijn wel,rusthuizen, visboer,smoutebollenkraam,chinees restaurant en misschien zie ik nog wat over het hoofd.

  Vet, omdat het een vaste vorm heeft bij kamertemperatuur is moeilijker te verwerken. Opwarming is dus noodzakelijk wil je het filteren, maar indien ik het goed begrepen heb kan je er evengoed op rijden al dien je je auto wel goed om te bouwen dan. Doet Peus dat niet?
 • Marcodem PPO Burner
  edited November 2005
  Toch even een update. Een medewerker cel Leefmilieu van de Minister van Leefmilieu en Pensioenen wist me volgende te vertelllen:

  Beste,  Allereerst kan men nu ook al alternatieven verkopen voor gewone diesel of benzine, zolang u accijnzen betaald. Bijvoorbeeld als u slaolie wil verkopen, dan moet u dit aanmelden bij de diensten van accijnzen en douane. Niets verbiedt u dat te doen als dit maar uitdrukkelijk niet onder de naam van benzine en diesel verkocht wordt, noch onder de namen van biobrandstoffen die voldoen aan een CEN norm. U moet natuurlijk ook voldoen aan elke andere wetgeving gaande van bijvoorbeeld de BTW wetgeving bij de verkoop aan consumenten tot milieuvergunningen bij stockage van bepaalde ook plantaardige oliën (zie bijvoorbeeld rubriek 44.3 van de Lijst van Inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken onder het bodemsaneringsdecreet in het Vlaams Gewest).


  Voor pure plantaardige koolzaadolie (PPO) is er echter een volledige vrijstellingen van accijnzen voorzien in de wet (programmawet van 11 juli 2005). Vooraleer dat die echter effectief in werking treedt moet er nog een norm voor PPO worden gepubliceerd. Hierbij steunen wij op de vergevorderde werkzaamheden aangaande in Duitsland. Hieronder vindt u nog een korte inlichting waarom wij dit nodig achten voor het promoten van dit duurzaam brandstoftype.


  De problematiek rond gebruikte frituuroliën ligt een stuk moeilijker. Het is een product dat wordt beschouwd als een afvalproduct en moet aan deze regelgeving voldoen. Het zomaar verkopen voor een andere toepassing kan niet. Het zomaar schrappen van de lijst van afvalproducten geeft ook complicaties maar eigenlijk is dat niet echt ons domein vermits het een gewestelijke bevoegdheid is en u dus best contact opneemt met bijvoorbeeld OVAM. Trouwens ik zou graag nog een studie zien die stelt dat zomaar alle frituuroliën laten verbranden via een traditionele dieselmotor beter voor de volksgezondheid is. Er zijn redenen waarom het huishoudelijk verbranden van afvalstoffen tegenwoordig verboden is en die hebben alles met de schadelijke uitstoot te maken van een suboptimale verbranding van ook natuurlijke producten.


  Tenslotte zou ik u erop willen wijzen dat er geen enkele autoconstructeur is die een garantie geeft op uw motor als deze op frituurolie rijdt. Velen doen hier over of dit geen probleem is (en ook de media speelt hier graag op in), maar ik ben er 100 % zeker van dat wanneer de overheid de accijnzen zou wegnemen van frituurolie en er iemand zijn splinternieuwe wagen stuk rijdt, dat diezelfde overheid met de vinger zou gewezen worden voor het aanmoedigen van onverantwoord en vooral kostelijk gedrag.


  Trouwens in Duitsland zijn er bijvoorbeeld al jaren geen accijnzen op biobrandstoffen te betalen en daar is de markt voor Pure Plantaardige Koolzaadolie bijzonder beperkt gebleven (in tegenstelling tot de markt van veresterde biodiesel en bioethanol waar normen voor bestaan al of niet in bijmenging met conventionele brandstoffen). De Installateurs van ombouwkits voor biobrandstoffen die wij gecontacteerd hebben gaven als één van de belangrijkste reden op dat het net het ontbreken is van enige norm, en dus de onzekerheid van wat u tankt, consumenten weerhoudt om met PPO te rijden. Met een norm zal de consument veel sneller geneigd zijn om om te schakelen naar het product vermits hij zekerheid heeft dat hij niet 'anders' tankt.


  Vandaar dat wij er voor opteren deze markt voor biobrandstoffen daadwerkelijk te steunen en geleidelijk op te bouwen maar dit op een ordentelijke wijze. Het zomaar promoten van de verkoop van frituurolie aan de frituur, zoals u lijkt voor te stellen, is volgens mij vanuit het standpunt van milieu, volksgezondheid en consumentenrecht niet echt optimaal.


  Natuurlijk ben ik ten zeerste geïnteresseerd om bijkomende informatie die dit standpunt zou kunnen nuanceren.

  Met vriendelijke groeten,

 • Ruud S Livin' and Breathin' PPO
  edited November 2005
  Marc ter info:

  Morgen wordt er gesproken tussen toonaangevende ombouwers en toonaangevende "olieboeren" in Duitsland. Misschien komt daar iets uit.
  Zodra ik iets hoor (en dat is me beloofd) zet ik het hier wel neer :lol:
 • Marcodem PPO Burner
  edited November 2005
  De grootste hinderpalen zijn dus:

  - Wat zijn de emissies die vrijkomen bij verbranding van gefilterde gebruikte olie in een diesel motor? Voldoen deze aan de emissie voorwaarden?

  - Kan gebruikte frituurolie voldoen aan de normen die gesteld zijn voor PPO (maar nog niet op nationaal level aanvaard zijn) zoals Elsbett ze hanteert?
 • johan PPO Burner
  edited November 2005
  Beste Marc,


  Neen, de grootste hinderpaal is niet de emissienorm, maar wel dat u niet kan garanderen dat de frituurolie voor 100 % uit olie bestaat en niet uit vet.

  En neen, u heeft de opmerkingen van Peus niet goed gelezen, hij verkoopt wel ombouwonderdelen, maar niet om te rijden op frituurvet.

  Ieder procent vet zal stollen en een vaste brij vormen, zolang ik niet weet en ik niet alleen, dat frituurolie olie of gfvo uit 100 % olie bestaat zal ik deze niet kopen om in één moderne dieselmotor te tanken.

  U kan me niet garanderen dat dit zo is, wel ik zal of niemand zal dan ook dit goedje aan zijn heilige koe te drinken geven.

  Dan spenderen zij liever iets meer dan het hart van hun koe te vergiftigen.

  Johan.
 • Marcodem PPO Burner
  edited November 2005
  Dag Johan,

  Bedankt voor uw reactie.

  Heb jij meer info over de emissie waarden van gfvo? Heb jij kennis van metingen of op basis van wat maak je deze redenering?

  Dat vet stolt bij kamertemperatuur is juist. En wanneer het stolt in de motor zal dat beschadiging kunnen leveren.

  Maar is het niet zo dat een ombouwsysteem de olie verwarmd tot 70 graden vooraleer het in de motor wordt gedraaid, en dat er dus geen stolling mogelijk is?
 • johan PPO Burner
  edited November 2005
  Beste Marc,


  Neen, de olie wordt pas verwarmd als zij door de warmtewisselaar komt, dus uw tank van de frituurolie zal een vaste klomp vet zijn.

  Tenzij u een vuurtje maakt onder de tank, ok, dan zal deze vloeibaar genoeg zijn om te verpompen tot in de injectiepomp, zelfs nog door de brandstoffilter.

  Dus in de eerste plaats garanties geven dat er geen % ossevet of dierenvet in de frituurolie zit.

  Johan.
 • Marcodem PPO Burner
  edited November 2005
  Even een update,

  Rijden op wvo in België is dan toch een serieus probleem. Vandaag contact gehad met het nationale verbond van frituristen. De voorzitter vertelde me dat frituurhouders verplicht zijn hun gebruikt frituurvet mee te geven aan een ophaler dat voldoet aan de milieuvoorschriften en een bewijs afgeeft aan dat frituur dat zijn olie is meegegeven aan die ophaler. Zo wordt sluikstorten vermeden.

  Wil dus zeggen dat frituren hun gebruikte olie niet zomaar kunnen meegeven aan mensen die erop willen rijden. En die voorzitter zei me ook dat hij dat zal afraden aan elke friturist die erachter vraagt omdat ze dan het risico lopen een grote boete te krijgen van de milieuinspectie. In Nederland geldt dezelfde situatie kon ik opmaken uit een andere thread op dit forum.

  Dat gooit wel roet in het eten.

  Damn, zeg ik!
 • Greggy PPO Burner
  edited November 2005
  Zolang gebruikt frietvet als een afvalstof aanzien wordt, blijft de toekomst van WVO onzeker.
  Ook de winning van biodiesel uit WVO vormt momenteel nog een probleem in Belgie.
  Om maar iets idioots te melden, wat wel grote gevolgen heeft: een afvalverwerkend bedrijf mag maar werken tussen 7 en 19H. Aangezien WVO nog steeds afval is, dan is een BD fabriek die dit als grondstof gebruikt een afvalverwerkend bedrijf.

  Naast dit BD bedrijf kan evengoed een BD bedrijf staan die op koolzaad werkt en zij kunnen rustig 24/24H produceren.

  Leuk hé :evil:
 • v-subv-sub PPO Burner
  edited November 2005
  in de poll staat "gebruikte frituurolie aan 0.50€"
  als ik reken 0.50€ voor de olie+0.35€ accijnzen + nog moeten filteren,wie ga je nog zo zot krijgen om dat te doen!!
  ikzelf rij wvo aan een doosje pralines per vracht+0.35€ accijnzen+ de moeite om te liggen filteren +5 procent petroleum .
  als ik morgen 0.50€ moet gaan betalen voor ongefilterd wvo zal ik wel zuivere (nieuwe) ppo tanken hoor!
  trouwens wvo is echt niet zo makkelijk te vinden dan je zou denken hoor.
  en volgens mij is vet niet hetzelfde dan vet.
  bij mijn auto is mn tank ook verwarmd en ik heb het nog niet gedurfd om vet te tanken , want ik denk dat je met vet pas na vele km zou kunnen overschakelen daar bij vet ALLES +/-60 graden moet zijn
 • Caddy-Daddy PPO Burner
  edited November 2005
  Dit is mijn WVO bij 15C buitentemperatuur..

  image
 • johan PPO Burner
  edited November 2005
  Das ziet er erg lekker uit. Dat lust mijn common rail motor zeker aan + 15 ° c.


  Indien ik nu werkelijk idioot zou zijn, dan ben ik ook kandidaat om met wvo te rijden.

  Maar gelukkig is HET nog zo ver niet, en ik hoop velen onder ons niet, dat ze zulke brij in hun maag storten van hun heilige koe.

  Dat is puur mishandeling van alle onderdelen van de vertering welke de nodige bewegingsenergie moet leveren.

  Dus voor alle mensen met enigszins gezond verstand, laat dat verhaal van wvo varen, dat kan niet gezond zijn voor de auto, voor het milieu, kortom dat leidt tot niets.
 • Marcodem PPO Burner
  edited November 2005
  [quote=v-sub]in de poll staat "gebruikte frituurolie aan 0.50€"
  als ik reken 0.50€ voor de olie+0.35€ accijnzen + nog moeten filteren,

  Met de 0,50€ heb ik de volgende rekensom gemaakt. 10 cent voor restaurant, die betaal je zelf, nu krijgen ze gemiddeld zo'n 5 cent per liter. En 0,39 cent accijns, die ga je ook zelf betalen aan douane.

  Zo kom je op 50 cent per liter dat je moet betalen. Natuurlijk dien je wat te investeren in de setup, zowel voor auto als filtrage.
  De rest is arbeid.

  Dit lijkt me een realistisch scenario. Rijden op accijnsvrijgestelde nieuwe ppo, koolzaadolie in België, dat zal je ongeveer een 80 cent per liter kosten, maar minder miserie.

  Dit lijkt me wel ongeveer de keuze die we zullen hebben.
 • johan PPO Burner
  edited November 2005
  Hallo,


  Dan is de keuze snel gemaakt.

  Voor het verschil van 0.30 € / liter miserie zoeken dat doet geen enkel mens met een klein beetje verstand.
 • Marcodem PPO Burner
  edited November 2005
  Johan,

  Alle wvo over dezelfde kam scheren lijkt me wat ongenuanceerd. Er is wel degelijk een groot verschil in kwaliteit. Check this out:

  http://www.greasel.com/Oil.html
  Die man heeft al zeer veel ervaring met rijden op wvo. For them it works pretty well!

  http://www.coolideas.ca/greasepower.htm
  http://www.greasecar.com/
  http://www.frybrid.com/filtration.htm
  http://www.greaseworks.org/index.php
  http://www.spaz.org/~clang/zinebiofuel.html#links (deze rijd op vet!!!)

  en ga zo maar door...

  Wat irriteert jouw juist bij mij Johan? Ik vind je soms vrij bot en ongenuanceerd overkomen naar mij toe. Heeft dat misschien ergens een reden? Of doe je dat bij iedereen?
 • johan PPO Burner
  edited November 2005
  Helemaal niet Marc,


  Ik wil juist maar zeggen dat alleen de oude type dieselmotoren op wvo zullen rijden.

  Met mijn betoog wil ik maar aanduiden dat het naar de toekomst toe zinloos is om zijn pijlen te richten op wvo.

  We moeten streven naar een olie (plantaardig) en hiervan de viscositeit zo laag te brengen dat ze ook door de nieuwe motoren kan gebruikt worden.

  Volgens mij rijdt u met een niet al te moderne motor, en zijn uw inspanningen alleen maar hierop gericht.

  Toch stilstaan is achteruitgaan, ter plaatse trappelen is stilstaan.

  U project is met andere woorden een stille dood toegedaan, zonder racunes of zo, maar ik zie naar de toekomst uit.

  Johan.
 • Marcodem PPO Burner
  edited November 2005
  Dag Johan,


  Ik geef je volledig gelijk hierin. Wvo is inderdaad geen oplossing voor ons energie of milieu probleem. Pure plantaardige olie kan dat wel worden.

  Maar wvo is wel een niet te verwaarlozen deel oplossing dat zeker niet gekleineerd of afgebroken moet worden.

  De totale hoeveelheid wvo in België en Nederland schat ik op zo'n 150.000 ton per jaar. Neem dat daar 15.000 ton van een goede kwaliteit is. Dat is toch goed voor zo'n 10.000 auto's. In een latere fase kan ook de olie van mindere kwaliteit toch nog benut worden in diesel auto's, dan kan het oplopen tot 100.000 auto's in onze regio's. (In deze 2 regio's rijden zo'n 15 miljoen auto's)

  Die eerste 10.000 dat zou nu reeds kunnen. Vele van die goede wvo gaat nu verloren aan biodiesel raffinaderijen. Het resultaat is dat die horeca zaken zo goed als niets krijgen voor hun waardevolle wvo, en dat de eindconsument veel te veel betaald voor het eindproduct biodiesel dat reeds 90 cent per liter kost aan de pomp in Duitsland, accijnsvrij.

  Voor het milieu is deze herwerking ook enkel een extra energie verslindend proces.

  Ik prentedeer dus zeker niet dat wvo de oplossing is, zoals de media graag zouden doen geloven maar ik vind het wel belangrijk dat dit kostbaar afval zo nuttig mogelijk gebruikt wordt. En dat is momenteel in een diesel auto - rechtstreeks, zonder onnodige tussenstappen.

  Daarom vind ik het onnodig van valse geruchten te verspreiden alszou dit 'slecht zijn voor de motor'. Je verliest je energie aan het afbreken van een alternatief ipv je energie te steken in het opbouwen van waarvoor je staat. Bovendien zijn de 2 zeer gelijk aan elkaar en zullen ze elkaar op lange termijn helpen.

  Frituurolie heeft het grote voordeel van tot de verbeelding van de mensen te spreken wat koolzaad veel minder doet. Daarom is het marketing gewijs een zeer goed instrument om rijden op pure plantaardige olie te doen doorbreken.

  Bovendien, maar dat is mijn persoonlijke visie, kan je beter eerst hergebruiken wat je al hebt ipv nieuw te produceren. Eens de vraag naar dat hergebruikte te groot wordt, wat zeker zal gebeuren met wvo, zal de prijs stijgen en wordt nieuwe olie financieel interessanter.

  Desalnietemin, het zal altijd zo zijn dat wvo goedkoper is dan ppo. Accijnzen kunnen daar een invloed op hebben maar dan nog is het vrij moeilijk om wvo te verslaan op prijs.

  Je hebt volledig gelijk wanneer je zegt dat wvo veel gepruts met zich meebrengt en enige kennis van auto's toch wel een must is. Het zal dan ook niet de grote massa aanspreken. Wel als idee, maar niet om het zelf te doen. PPO is voor de grote massa omdat het veel gemakkelijker gestandardiseerd is, en idd op veel grotere schaal kan ingezet en uitgebreid worden.
 • Marcodem PPO Burner
  edited November 2005
  Dat rijden op wvo sowieso een stille dood tegemoet treed, daar ben ik het niet mee eens. Tenzij waterstof of de luchtdruk auto goedkoper worden dan ppo en vervolgens goedkoper wordt dan wvo. Maar dan zal rijden op ppo ook sneuvelen.

  Wat betreft motoren. Is er dan een verschil tussen wvo en ppo? De vloeibaarheid kan even hoog liggen voor beide. Dit hangt af van de zuiverheid en de temperatuur alsook de oorspronkelijke bron ppo.

  Dat wvo voor modernere motoren niet zou lukken en ppo wel zie ik nu nog niet. Wat is de reden daarvoor juist?

  Volgens mij zijn de 2 in grote lijnen gelijk met dit verschil dat het ene gekuisd moet worden en het andere niet. Immers, in oorsprong is het net hetzelfde. Als je het kuist, afhaneklijk van de intensiteit kan je tot net hetzelde terugkomen.

  Omdat ik geloof in ppo voor de toekomst, geloof ik ook in wvo voor de toekomst. Moest ik niet geloven in ppo, dan zou ik ook niet geloven in wvo
 • johan PPO Burner
  edited November 2005
  Hallo,

  Beste Marc, ik moet je in dit geval bijtreden bij je betoog.

  Ok, voor wvo, voor de motoren welke hierop kunnen rijden met of zonder aanpassing.

  En inderdaad wvo is hiervoor misschien een gat in de markt en kunnen ze deze brandstof gebruiken zonder nog meer te vergiftigen "populaire volkse term" om de omzetting te weergeven van wvo naar biodiesel.

  En eveneens goed voor de horeca sector en aan de andere zijde de wagens welke hier tot op heden nog in staat zijn om mee te rijden.

  Aan de andere zijde vrees ik dat biodiesel industrie wel eens dezelfde macht naar zich toe zal trekken zoals nu de olieindustrie een zekere macht heeft.

  Dit zou de ganse gemeenschap moeten kunnen beperken, want van zodra zij (biodieselindu) het voor het zeggen hebben, dan zal alle ppo worden opgekocht door hen om zoveel mogelijk profijt te kunnen hebben.

  En zij doen het (wees gerust) niet voor het milieu (zie omestering van ppo naar biodiesel is gewoon vervuilen van een natuurlijk product naar een chemisch product), in lekentaal dan uitgedrukt, maar daar komt het op neer. Neen zij doen het weer eens voor het GELD, het slijk der aarde.

  En Marc, het was helemaal niet mijn bedoeling om enigszins bot te doen tegenover ook maar even wie, indien dit dan zo over kwam biedt ik hier m'n welgemeende excuses dan aan.

  Johan.
 • johan PPO Burner
  edited November 2005
  Ja, maar dan is men weer bezig met middelen toe te voegen om wvo rein en zuiver te krijgen.

  heeft u al de kosten gerekend om wvo om te vormen tot zuiver wvo, zonder water in, zonder toevoegmiddelen, etc.

  Wvo, waar men dv frieten, hamburgers en ik weet niet wat allemaal in gebakken heeft, probeer dat maar eens terug zuiver te krijgen.

  Baten de kosten tegenover verse ppo dan en welke garantie kan u hierop weergeven.

  Ofwel dient men ook een norm op te leggen voor wvo, pas dan zal men hierin enigszins vertrouwen krijgen.

  Johan.
 • v-subv-sub PPO Burner
  edited November 2005
  caddydaddy, dat lijkt me toch een groot vetgehalte in de wvo,hoelang moet je op diesel rijden eer je kan overschakelen??? mijn wvo is bij +10 graden nog perfect vloeibaar .
 • Marcodem PPO Burner
  edited November 2005
  Dag Johan,

  Je excuses zijn aanvaard. Ik vind het knap dat je zo open van geest bent. Het gezegde: "Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden der waarheid dan leugens." is duidelijk niet van toepassing op jou. Hoedje af.

  Je hebt gelijk dat de strijd om deze waardevolle wvo is losgebroken en dat alle middelen zullen worden ingezet, ook door de biodiesel industrie, om deze te kunnen bemachtigen. In België lijkt het erop dat petroleumindustrie de overheid heeft weten te overtuigen dat de beste oplossing is het aan hen te geven, zij zullen het dan wel bijmengen om aan hun verplichte 2,75% biobrandstof-petroleum te komen. Op zich wel een goede oplossing en vooral financieel zeer interessant voor de petro industrie en alle tussen schakels. Weinig interessant echter voor de horeca en wvo drivers en idd minder interessant voor het milieu omwille van de extra energie gevraagd door de tussenschakels.

  De overheid denkt dat ze geen financieel voordeel hebben dat mensen rechtstreeks gaan tanken bij het frituur. Die wvo die voor 2 tot 5% wordt bijgemengd wordt dan wel accijnsvrij, de andere 95% diesel wordt gewoon verhoogd in accijnzen. Per liter verkochte brandstof verdient de overheid dus evenveel.

  Als je er over doordenkt is het echter nog interessanter voor de overheid om burgers rechtstreeks te laten rijden op wvo en het niet accijnsvrij te stellen. Dan verdient de regering ook accijnzen op alle verkochte wvo. En de horeca en de burger die op wvo rijdt doen ook een grote winst.

  Misschien is het argument van Tobback dan toch doorslaggevend "Wij zijn er niet in geïnteresseerd dat het volk goedkoop kan rijden op frituurolie, dan rijden ze alleen maar meer!"


  Het reinigen van wvo is inderdaad nog een groot vraagteken en een norm zou idd fantastisch zijn. Maar de meningen zijn nog te verdeeld. Moet het ontwaterd worden? Moeten de zouten en suikers er echt uitgehaald worden? Velen filteren maar tot 5 micron zonder ontwatering, ontsuikering en ontzouting en doen dit reeds 10.000'en kilometers met succes. Anderen staan erop dat je tot 1 micron moet filteren en zeker moet ontwateren.

  Ruud heeft een speler in Zwitserland getoond die werkelijk tot het uiterste gaat. Ze halen enkel op bij goede bronnen. Nadat het via een machine ontdaan is van voedinspartikelen, zout, suikers, water wordt het nog eens bijgemengd met nieuwe olie en zo voldoen ze vermoedelijk, maar dat ben ik niet zeker, aan de normen van ppo.
 • Greggy PPO Burner
  edited November 2005
  Marc,

  even een kleine opmerking: biobrandstoffen zijn _niet_ winstgevend voor de petro industrie.
  Ik heb deze week gebeld hoeveel het mij zou kosten om 25.000l diesel te kopen aan een groot distributiepunt. Bleek dat ze mij diesel goedkoper kunnen leveren dan 25.000l biodiesel die ik vanuit Duitsland kan laten over komen.

  Op dit moment (en de dieselprijs is weeral gezakt deze week) is het zeker niet rendabel om biodiesel te gebruiken. Als de petro industrie biodiesel zal verkopen (in de 2,45% mix); dan zal het zeker duurder zijn dan gewone diesel.

  Distributie van biodiesel via de klassieke kanalen zal onmogelijk zijn (afgaande op de huidige dieselprijzen). Zelfs een "wit" tankstation, moet dan zijn BD aankopen in kleine hoeveelheden - 2,45liter BD op 100l diesel is héél weinig - wat dan weer hogere kosten met zich mee brengt.

  Voor 2006 zie ik als enige oplossing om goedkoop te rijden: PPO :D

  Greets,
  Greggy
 • Greggy PPO Burner
  edited November 2005
  Marc,

  Zie pagina 8 (Conversion of a vehicle to operate on Waste Cooking Oil) van het document Waste Vegetable Oil As A Diesel Replacement Fuel.
  http://www.senternovem.nl/mmfiles/27770_tcm24-124185.pdf

  Daar staat nog een beetje technische info over het rijden op WVO.
 • Marcodem PPO Burner
  edited November 2005
  Greggy said:

  Marc,

  even een kleine opmerking: biobrandstoffen zijn _niet_ winstgevend voor de petro industrie.  Ik doelde op het mengen van gezuiverde frituurolie met diesel. Iets waar het kabinet Tobback precies wel iets voor voelt. Dat is toch wel financieel interessant voor de industrie?

  Gezuiverde frituurolie wordt verkocht voor 30-40 cent per liter. Een vat olie kost 60 dollar, per liter aardolie is dat 0,37 cent. Maar dan moet je raffinage kosten + verdeling + winstmarge nog rekenen wat komt op zo'n 0,11 cent per liter. Dat maakt bijna 50 cent per liter petrodiesel, versus 30-40 cent voor gezuiverde frituurolie. Biodiesel is zoals je weet een gehele ramp, dat komt op 60 cent per liter.
 • Marcodem PPO Burner
  edited November 2005
  Greggy said:

  Marc,

  Daar staat nog een beetje technische info over het rijden op WVO.

  Thanks a lot Gregory! Is een prachtig document! Dit waardeer ik enorm. Als ik je met iets kan helpen, don't hesitate to ask!
 • wooffred PPO Newbie
  edited April 2006
  Beste mensen,
  Een vraag:
  Kan ik b.v. een dieselgenerator die electriciteit verwekt op wvo laten draaien en wat is hier de wetgeving hierrond. Hoeveel mag ik stokkeren? Kan ik naar frituurs? Wat ik tot nu toe gelezen hebt niet maar zoals alles in Belgie is er een weg hier rond?
  groetjes WF
 • NiekNiek Super Moderator
  edited April 2006
  Mag ik me even mengen in de belgische discussie:

  - gebruikte olie kost in nl bij de visboer 0-20 cent per liter. Er lijkt een tekort op te treden: leveranciers, die het eerst voor een fles whiskey weggaven, vragen nu 20 cent.

  - bij de acceptatie van "frituurolie" moet men zeer voorzichtig zijn. Ik heb de beste ervaring met sojaolie en arachide olie.

  - als je filtert voor gebruik in een onverwarmde tank, moet je ook onverwarmd filteren.

  - ik heb zelf de beste ervaring met filteren tot 1 mu. Dan geen verstopping van je filters. Zie ook mijn beschrijving in het boekje van Marc de Mesel (zodra het uit is)..

  - Ook in Nederland mogen friet- en visbakkers hun olie niet zomaar aan iedereen meegeven. Het moet een gecertificeerd bedrijf zijn. Toezicht hierop wordt gehouden door de gemeente. Sommige visbakkers willen dan ook niet leveren aan een particulier. Anderen doen dat wel, vooral omdat zij het een goede zaak vinden.

  - Een particulier in Nederland mag wel olie op voorraad heben en filteren.

  Niek
 • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
  edited May 2006
  Kan ik grotendeels PPO tanken (warenhuis?!), taksen betalen bij de douane en er wat gefilterde frituurolie van thuisgebruik bij mengen? Kan iemand het verschil zien in de tank? Ik zou zo de olie van vrienden en kennisen kunnen gebruiken... Is het een optie? Stel dat ik 10% frituurolie gebruik en 90%PPO?? Kan de douane moeilijk doen?
  Even off topic: Ik moet in België nog langs de douane heb ik begrepen, wordt dat nauwlettend in de gaten gehouden (km stand) of geef je zomaar iets op? Hoe werkt het? Ik kan nergens info vinden...

  Greetz
 • koen PPO Newbie
  edited June 2006
  Volgens mij kunnen ze je niet beboeten omdat je op gebruikte olie rijd omdat er nog geen wetgeving rond bestaat, misschien wel op nieuwe olie maar niet op gebruikte olie.De chemische samenstelling verschilt ook en dit kunnen ze in een labo zien.op het forum staat ergens iemand die gepakt is met gebruikte olie en die heeft geen boete gehad,misschien dat dit er iets mee te maken had.Je zal het helaas uit ervaring moeten te weten komen om er zeker van te zijn

  Groeten
  Koen
 • RubenbxRubenbx PPO Addict
  edited June 2006
  hoe dan meneer of mevrouw de agent zeggen dat het PPO of WVO is?? :wink:
 • ook jan PPO Burner
  edited June 2006
  juist.
  de douane kan dat niet zien bij een gewone wegcontrole,
  het verschil tussen ppo en frituurolie bedoel ik,
  maar het is wel verboden.
  ook al zou je er tax op betalen dan nog mag het niet omdat dit als afvalverbranding wordt gezien.
  al vind ik het persoonlijk een verdedigbare vorm van afvalverbranding.

  ik denk ook niet dat er veel gebruikte frituurolie in omloop kan zijn voor verkoop, vermits die mensen moeten kunnen bewijzen waar hun afgewerkte olie naar toe is. dit om sluikstorten tegen te gaan.
  deze olie wordt normaal opgehaald door een erkende firma, die daar dan een ontvangstbewijs voor schrijft en de olie 'verwerkt'??

  dus als er iemand met afgewerkte olie in zijn tank gecontroleerd wordt , gewoon zeggen dat het ppo van bij de boer is en dan zal men je in belgie gewoon laten rijden.
 • olieslurper PPO Newbie
  edited June 2006
  Ik krijg ook de indruk dat het in Belgie bijna onbegonnen werk is om op WVO te rijden.

  Niet zozeer ligt het probleem bij het filteren, maar het is vooral moeilijk om aan WVO te geraken omdat de bedrijven, door de dioxine crisis, nu moeten kunnen bewijzen waar hun WVO naartoe is.

  Natuurlijk kan je er bij familie of bij particulieren wat gaan ronselen, maar dit is niet haalbaar indien je volledig op WVO wil gaan rijden.

  Tenzij er iemand weet hoe je in Belgie op een makkelijke manier aan WVO kan komen.
 • NiekNiek Super Moderator
  edited June 2006
  BB (beste belgen).

  In Nederland is de regelgeving ook zo, dat een bedrijf zijn olie niet mag af laten voeren door een particulier.
  Mijn advies: zoek eerst uit hoe het precies zit: stuur een brief of een mailtje naar het betrokken ministerie. Ik heb dat hier (NL) ook gedaan en kreeg daar een helder antwoord op. Hier ligt de controle in handen van de gemeente. Dat is een belangrijk gegeven.
  Een particulier mag hier wel zelf VWO in voorraad hebben en filteren.
  Met mijn leveranciers van ruwe olie overlegd hoe dat met de regelgeving moet. Er was één bedrijf, die om die redenen niet wilde leveren. De andere bedrijven zitten er niet zo mee. De prijs en de relatie was daar toch doorslaggevend.

  Niek
 • bahamakid PPO Newbie
  edited August 2006
  man man man..... Belgie is rijk aan wvo en vragen staat vrij is mijn leuze.
  momenteel heb ik 4 restaurants, 1 snackbar, 1 hotel(letje) en één rustoord die mij van wvo voorzien. geen vraag nr papierwerk, geen vraag naar vergoeding. lekker gratis (ik ben géén hollander, hoor) en het vettig filterwerkje neem ik er graag bij.... dat olie ruikt toch héérlijk als je weet dat je maandelijks 80% bespaart op je brandstofrekening ?

  greetz

  p
 • matteus PPO Burner
  edited May 2008
  [quote=ook jan;9135]
  dus als er iemand met afgewerkte olie in zijn tank gecontroleerd wordt , gewoon zeggen dat het ppo van bij de boer is en dan zal men je in belgie gewoon laten rijden.  Dus als ik het goed begrijp:

  Als de douane een brandstofcontrole doet, en ze vinden PPO in je tank, laten ze je gaan?
  Moet je dan niet kunnen bewijzen dat het effectief PKZO is dat je gehaald hebt bij een boer?

  En op PPO (KZO) moet je geen accijnzen gaan betalen bij de douane?  Ik vraag dit omdat mijn vader mij gisteren vertelde dat dat absoluut niet mag en dat dat sowieso als belastingsontduiking wordt aanzien. Hij beweerde mij ook dat, als je op die moment dan niet kunt bewijzen de laatste keer dat je gewoon DINO hebt getankt, ze kijken naar de datum van eerste inschrijving van je wagen (onder jouw naam) en aan de hand van de kilometerstand en daaruit berekende totale verbruikte hoeveelheid, schrijven ze je een boete uit die de 'ontduikte accijnzen' omvatten... (En aangezien mijn auto 500.000km op de teller heeft staan, lijkt mij dat redelijk onbetaalbaar, moest dat verhaaltje kloppen. :rolleyes::mozilla_laughing::confused:)
 • wodanwodan Super Moderator
  edited May 2008
  Als je het forum doorzoekt, zul je ergens lezen dat in Belgie het rijden op KZO accijnsvrij is geweest en dat dit eigenlijk al lang verlengd had moeten worden... (Is vervallen op 31 dec 2006)

  De Europese Commissie heeft het voorstel voor accijnsverlaging van biobrandstoffen in Belgi
 • matteus PPO Burner
  edited May 2008
  [quote=wodan;33254]Als je het forum doorzoekt, zul je ergens lezen dat in Belgie het rijden op KZO accijnsvrij is geweest en dat dit eigenlijk al lang verlengd had moeten worden... (Is vervallen op 31 dec 2006)

  De Europese Commissie heeft het voorstel voor accijnsverlaging van biobrandstoffen in Belgi
 • wodanwodan Super Moderator
  edited May 2008
  Aangezien Jan een accijnsvrijstelling heeft, is de olie die je daar tankt zowiezo accijnsvrij en jan is van de BTW verplicht je een factuur te schrijven (BTW betaal je nog wel :) het is Belgie h
 • TjorqueTjorque Livin' and Breathin' PPO
  edited May 2008
  Ook Jan schrijft dan gewoon een bonnetje dat je eventueel zou kunnen voorleggen, maar voor zover ik weet is er geen verplichting bonnetjes bij te houden...
 • soapwatersoapwater Livin' and Breathin' PPO
  edited May 2008
  Neen, bonnentjes schrijven is zelfs niet verplicht... Gewoon aan de douane melden waar je de olie kocht en zij moeten het dan maar uitzoeken.
 • ookjan PPO Burner
  edited May 2008
  ja.
  ik heb een enterpot nr gekregen van de douane, die vermeld staat op het bonnetje dat je meekrijgt.
  een van mijn klanten is onlangs gecontroleerd en ze hebben niet naar het bonnetje gevraagd,
  wel hebben ze een staal meegenomen, en in principe kan in een labo worden vastgesteld of het gaat om koudgeperste koolzaadolie.
  niks meer van gehoord en normaal zou alles ok moeten zijn.

  het verhaal van de km.stand klopt ook. maar anderzijds hoor ik dat men het soms ook op een verwittiging houdt.
  hangt er ook van af hou redelijk uw uitleg klinkt
  zo zijn er vb. mensen die een oude stookolietank gebruikten om diesel in op te slaan, en natuurlijk verkleurt die dan.
 • ericzwiepericzwiep Livin' and Breathin' PPO
  edited June 2008
  nou moe, der wordt een slapend topic wakker geschud.....en paar postings verder hangt er een POLL aan. gaat lekker, is die POLL nog van 2005 of is deze recent van 2008?
  Dus diegene die de poll heeft gestart, beter dat er dan ff bijzetten of in een nieuw topic starten. Dit is erg verwarrend op deze manier!
  En wat willen we met deze POLL bereiken, dat een filteraar een legaal excuus heeft om zijn product voor 80 cent te gaan slijten of om meer filteraars over de streep te trekken dat ze meteen voor 50 cent de liter zelf kunnen tanken?? euh vergeten we dan niet de investering en de hoeveelheid werk en tijd die er dan gaat inzitten zomaar???
 • Tim Livin' and Breathin' PPO
  edited June 2008
  Eric,

  Hoe kan het dat je toch zo gefrustreerd raakt van dit soort berichten? Ik was de ophef al weer vergeten, net zoals de rest van het forum....

  Tim
 • ericzwiepericzwiep Livin' and Breathin' PPO
  edited June 2008
  Goeie vraag Tim, misschien wel in dezelfde lijn als CP met het gebruik van termen en definities :D alleen dan bij mij structurering :oops:
  Kzal bij een volgende opwelling eerst even gaan zwijmelen bij mijn voorraad
 • RaafRaaf Modding Member
  edited June 2008
  [QUOTE=ericzwiep;35658]even gaan zwijmelen bij mijn voorraad
  Dat werkt echt heel terapeutisch, mag ik ook graag doen ;)
 • MiglowieMiglowie Livin' and Breathin' PPO
  edited June 2008
  Ik word er altijd depressief van, dan bedenk ik me wanneer ik weer nieuwe moet hebben en dat ik geen tijd heb, of geen geld, of allebei :P
 • belgbelg PPO Burner
  edited June 2008
  of het werkt helemaal niet therapeutisch als je voorraad maar 20 liter meer bedraagt...
 • penapena Livin' and Breathin' PPO
  edited June 2008
  Onthaasten heren :p,

  We hebben toch een leuke hobby, of niet soms.

  Herman
  300SD
Sign In or Register to comment.