Om jezelf hier te registreren op PPO.NU stuur een e-mail naar registraties @ ppo.nu dan krijgt u per kerende een registratie link in de mail. (Leden die al geregistreerd waren op het vorige Vbulletin forum, kunnen met de login en paswoord van toen ook hier inloggen)

rijden op ppo nog niet helemaal in orde

koen PPO Newbie
edited March 2006 in Wetgeving Belgie
Heb een mailtje gedaan naar de dienst accijnzen en douane met de vraag of het nu toegelaten is te rijden op ppo en onder welke voorwaarden dit is toegelaten,dit is het antwoord:Geachte,

Momenteel is de wetgeving aangaande het gebruik van alternatieve brandstoffen nog niet aangepast.
Dit houdt in dat u bij gebruik van alternatieve brandstoffen ertoe gehouden bent de verschuldigde accijnzen spontaan te betalen aan het Ontvangkantoor der douane en accijnzen waaronder u ressorteert.
Om moeilijkheden bij eventuele controles op de openbare weg te vermijden, stel ik voor dat u aangifte van het gebruik van plantaardige olie als motorbrandstof doet aan de bevoegde Controle der Accijnzen. Hierbij zal de km-stand van uw voertuig nagegaan worden en zal het gemiddelde verbruik van dit voertuig bepaald worden. U zal dan aan de hand van het aantal gereden km periodiek de verschuldigde accijnzen dienen te betalen.
Momenteel gelden volgende tarieven voor diesel:
- accijnzen: € 198,3148/1000 l à 15 °C
- bijzondere accijnzen: € 128,1206/1000 l à 15 °C
- bijdrage op de energie € 14,8736/1000 l à 15 °C

Mvg
Sign In or Register to comment.